මහේෂ් වෙනුවෙන්....අපේ සමීපම මිතුරෙක් වුනු මහේෂ් හසන්ත ද සිල්වා සොයුරා අපෙන් වෙන් වෙලා ගිහින් දැන් මාසෙකටත් ලඟයි. ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුගේ සියලුම මිතුරන් එකතු වෙලා මේ මාසේ 29 වෙනිදා ළමා නිවාසයකට දානයක්, සහ ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලයේ ධර්ම දේශනාවක් සිදුකිරීමටයි සූදානම. ඔහු වෙනුවෙන්, ඔහු පිලිබඳ මතකය සදාකාලික කිරීමට ඔහුගේ මිතුරු මිතුරියන් විසින් සිදුකරන සියලු දෑ අලුතින් බ්ලොග් අඩවියක ලියවේවි. මේ ලිපිය කියවන්න . ඔබටත් කිසියම් ආකාරයකින්, සහභාගීත්වය හෝ ආධාරය ලබාදීමට කැමති නම් ධනුෂ සහන් සොයුරාට කියන්න. මහේෂ් වෙනුවෙන් පමණක් නොවේ, ළමා නිවාසයක පොඩි ළමයින් එක්ක දවසක් ගත කරන්න, දානයක් දීල, තෑගී දීල ඔවුන්ව සතුටු කරන්න, නැත්නම් ඒ වගේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවකට එකතු වෙන්න කැමති යටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් ........