මේ අවුරුද්දත් ඉවරයි ඔන්න.....


අද 2010 අවුරුද්දේ අන්තිම දවස කියල මතක් උනෙත් මේ දැන්.මට මේ ටිකේ දින,දවස්,වෙලාව ගැන කිසිම කල්පනාවක් නෑ.....කොහොමත් එකයි.අවුරුද්දේ පලවෙනි දවස කියල කිසිම විශේෂයක් නෑ මගේ නම්.මම රෑ films බලන්න ඇහැරගෙන ඉන්නෙත් නෑ.මොකද ඒවායේ මිනිත්තු දහයෙන් දහයට යන වෙළඳ දැන්වීම් අස්සෙන් film එක බලන්න ඕනේ නැති නිසා.මම 12 ට යාලුවන්ට සුබ පතල msg ටික යවල,සමහරුන්ට කතා කරලා හොඳට නිදාගන්නවා.මගේ දිනපොතේ අන්තිම පිටුවේ මුළු අවුරුද්දම ගැන-මට හිතුන විදිහ ගැනත් පොඩි සටහනක් දානවා.ඉතින් මේකත් එක විදිහක දිනපොතක් නිසා මේකෙත් අවුරුද්දේ අන්තිම සටහන දාන්න හිතුව

මේ අවුරුද්ද නම් හරිම වෙහෙසකර අවුරුද්දක්,දැන් නම් නිවාඩු පිට ඉන්නවා තමා.ආයේ ජනවාරි ඉඳන් තමා අමාරු හරිය පටන් ගන්නේ.අවුරුද්දේ දෙතුන් පාරක් wheezing හැදුනා,උණ හැදුනා,බඩේ අමාරු හැදුනා,ඕව තමා ලෙඩ.තව එක එක සිදුවීම් ගොඩක් උනා.overall ප්‍රතිපල නරකම නෑ.ලබන අවුරුද්ද නම් මොනවයින් මොනවා වෙයිද කියල හිතාගන්න බැරි එකක්.මගේ වගේම ඔයාලගෙත් ජීවිතයේ 2011 වසර සුභ වසරක් වේවා කියල ජය පතනවා....

ලබන අවුරුද්දේ,

රැකියා නැති අයට රැකියා ලැබේවා (ඒ කියන්නේ මම වගේ අයට)
ආදරවන්තයෙක්,ආදරවන්තියක් නැති අයට තමන්ගේ soul mate හමු වේවා ( '' '' '' '' '' )
ගෙවල් දොරවල් බාගෙට හාදාගෙන ඉන්න අයට ඒවා නිම කරන්න හැකියාව ලැබේවා.
දරු මල්ලන් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අයගේ බිරින්දෑවරුන් pregnant වේවා.
විභාග ගොඩක් කරන්න ඉන්න අය ඒ ඔක්කොම විභාග වලින් සමත් වේවා(මම ඇතුළුව)
බඳින්න ඉන්න අයගේ මංගල්ල ජයටම සිදු වේවා.
තරහ වෙලා ඉන්න අය යාලු වේවා,එපා කරපු වදකාරයෝ සුන්නද්ධූලි වේවා,අලුත් හොඳ යාලුවන්ව set වේවා.
බස් වලින් යන අයට තමන්ගේම වාහනයක් ගන්න ලෝන් ලැබේවා.
රැකියා වලින් උසස්වීම් ලැබේවා,පිටරට ඉන්න අයට නිවාඩු ලැබී ලංකාවට එන්න ලැබේවා.
ලෙඩින් පෙලෙන අයගේ සියලු ලෙඩ සුවපත් වේවා.නිරෝගී වසරක් වේවා.

ඔය ආකාරයෙන් එකී,මෙකි,නොකී හැම ප්‍රාර්ථනාවක්ම 2011 වසරේදී ඉටු වෙන්න කියල පතනවා....
ඉතින් ඉතින් මේ තමා 2010 මගේ අවසාන සටහන.ආයේ හමුවෙනතුරු ...සුභ සතියක්

Aawarjana

Read my 100word short story at www.onezerozerowords.blogspot.com the story name is Aawarjana.link is here- Aawarjanait's a story inspired by the old granny who begs near MC & bamba area.(hunch backed-so... Old achchi) and one part is my own life story...

It's about 10 past midnight.I'm straightening my hair,at daz's place.daz's aunt is doing it.well,my hair now smells like a public toilet maintained by CMC.yeah amonia does it.hair structure,protien changes!grr.how can I go to thanu's engagement tomorrow smelling like this?ugh.my great timing eh?that's me....

Gud nyt guys!smelly sweet dreams!hugs.

Fragrances...hey you Mr.He-who-ruined-my-100th-post-AKA-my-brother's-friend, THANKS A LOT! I asked you to talk with me,and you contact my brother?wow...ok.bank name removed. :-P

Anyway I'm in a good mood today,so I won't drag this,but I promise.one more word,and I'll haunt you until your death! lol

mmm...today I'm talking about aftershaves & body sprays.ofcourse,cheap ones...I'm really jealous of men because they have all the good smelling perfumes and aftershaves.when my brother came this time he brought a Lynx chocolate fragranced body spray for dad.IMAGINE!CHOCOLATE!! Yeah I put an immediate-green-with-jealous facebook status update that day :-(

why always men get those!so unfair...

you know when I was a kid ladies perfumes always gave me a terrible headache.sometimes made me nauseaous.But a gents perfumes & aftershaves never did that to me...maybe that's the real reason of me loving those.

Some fragrances awakes memories deep inside me.for an example,old spice aftershave(picture above)reminds me of my dad & old times.He used that when I was a child,and now he uses that again and I love it!

Some fragrances makes me dizzy,(in a good way),making me attack the guy who's using that aftershave(in a good way)lol.yeah I get a sudden urge to jump to him & inhale & kiss madly.for an example Gillette Galactic (cool splash or something like that)does that to me.my bro (doc) bought it,but luckily never used it.It's still in his travelling bags at Padiyathalaawa.mmm...that fragrance is Hot!it's actually warm,masculine,and spicy....it's just about Rs800/+ I don't know about you guys,but I think it's me & my hormones,but I really like that one.

And about my ex bfs perfume...lol.thank god he didn't use any!so I don't have any memories associated...and that time I used Elizebeth Arden tea tree perfume,which he insulted saying I always smell like 'butter & roti" hehe.

Btw.Mr.cute uses a heavy perfume!(yeah we always sniffed when he passes our row) ;-)

So that's all.There is a big list of aftershaves & perfumes my dad & brothers used.I didn't write,just wanted to say I love all of it (except some local brands) and I'm so jealous with you guys! Duh!

Wedding photography

I wanted to talk about this for a long time...everytime I attend a wedding I find the whole video & photography process utterly hilarious! I just watch it from the begining to end because it's really amusing and funny....

people laughing nervously,hugging awkwardly,kissing the bride mumbling some bullshit and smiling at the camera,undecided whether to hug or just handshake the bridegroom then finally ending up doing something like a half hug-humping...sweating,fidgeting,hair and dress fixing,nervous laughs and flirts...

It's all a fake...

The wedding day is one of the most important moments of a couple's life...but in here,it's just an acting...cameraman directs and everyone act the way he says...

He says to put the ring slowly,and sometimes to stop halfway to capture a photo,and he says to smile...what the hell?it's your man or woman!you're going to put the wedding ring in her ring finger for the first time and you do it on someone else's command?those people are mad!it's cameraman's job to capture the right moment!why do u pay for him if that d*head can't do his job properly?duh!

And just look at the whole kissing and hugging session...if cameraman couldn't get the pic in the right angle he tells them to hug again,and kiss again...just insane!all acting!no real talk or emotions in those...that happened to me one day.and I had to kiss the groom twice cos my face was covered from the first angle.(not that I minded,he was a one handsome,mind blowing guy! lol)but that was awkward...

And when the cake or milkrice is cut,couple has to hold that whatever piece near his or her mouth,smiling like a complete idiot until the camera clicks!again... Acting!

This system should be changed...I've decided,if I get to marry someone oneday I will only let the photographer take group photos with relations,and several photos of the couple,i.e. Only me and him.no awkward kissing and acting,no poruwa ceremony videos or pics,no cake cutting pics...those should be stored in our minds and recall without embarrassment.

This crossed my mind today cos I'm going to a wedding tomorrow,and to witness the same catastrophe.shame eh?hmm and I hate to attend wedding without the people and relations I like cos it's boring to sit and watch the drama,inhaling the nauseaous perfumes and earsplitting music and all the fakeness sorrounding....hmm what to do...it's a must.i'm glad my brothers going to be there....oki then,c ya.people who's planning to marry soon,just keep this in your mind...it's your day,do it your way!

Hello again

I'm sorry I won't be able to update my blog until some kind guy fix my PC again :-( yeah...It's broken again and my brother is too busy in this two weeks he just said I'd better pass that shit to someone else.hmm

btw a guy who calls himself he's my brother's friend has commented here,and I could certainly pass your regards(but how?wished u had a backbone to say your name) but defa, won't edit my posts cos there's nothing ill done from that.either to my brother or to any company he worked...and yeah... I don't give a shit about what others think :-P comeon guys.so lame....get a grip...

And....mmm about me these days,I'm doing nothing except cuddling like a puppy with my brother whenever I can..eating titbits brought by him all day..reading an amazing twilight fanfiction everyday, till past 2a.m. And shopping for my cousin's wedding and helping thanuja (one of my bffs)in getting ready for her engagement!I'm so excited!she's my own age and getting married!god!we've really grown up!I can't belive it!hmm love her so much....

I don't know what's the time now...3a.m.?no idea...I haven't closed mini opera in my phone for the whole day.lol.absorbed in that fic.lol.I just logged in to moderate comments and after seeing this comment,was so disgusted and angry...

I maintain this blog using a fake identity cos I've written crazy things about my lecturers and institute.not because I'm ashamed of myself,not to show off a fake,cool personality,not because I'm criticising people,politics or such rubbish.my real life is also funny,crazy,lovely,and alive as my blog.I'm planning to use my true name and post without bonds as soon as I finish my education...cos I love writing,and making others laugh...and I don't wanna have limits :-D I won't change any posts unless you give me a real reason.If you're reasons are making sense,I'm humble enough to edit or delete any post.....

Oki guys,i'm sleeping.good night or good morning or whatever,have a nice day!

Naughty Mr.Sweet!

Everybody know about Mr.Sweet & me right?I mean he has nothing to do with this rubbish,it's just 'Me'...hehe.

Hmmm...I had a HUGE crush on him since the 1st day I saw him...for 2years,he lectured us...and I just went crazy day by day.lol.I'm pretty sure he sensed my infatuation too.lol.

Severaldays ago i visited his facebook profile.and checked on his latest photos.wow.he's so naughty!!there was one photo,his both hands in two handcuffs,and two young and hot british girls dressed as sexy police women(short skirts,tight blouses,hats and sunglasses) holding that handcuffs on his sides.lol.they're infront of a restaurant,it looked like a halloween parade...having fun?lol.wonder whether he likes bondage too.lol.lol.lmao.

Anyway I knew he was so naughty....
cos the day he taught us Economic Value Added,he said "guys,EVA means Economic Value Added,nothing else" *mischievous smile*
and the day he taught us Activity based costing he said "people who charge a hourly rate earns a lot" *nasty grin*
hehe.eya baba....

So... Must say that I miss him a lot!that's one of my biggest crushes (there's a big list though.lol)
hmmm....I don't know why,but I like dark guys with baby eyes and wicked mischievous smiles!! (that contradicts with my desire of having a sweet fair baby one day :-( life is so complicated & hopeless)*crying*

මගේ 100 වෙනි post එක! (අපේ අයියා හතර ගාතෙන් ආ දවස)මගේ සිය වෙනි post එක නිසාත්,කාලයක් තිස්සේ කියන්න උන්න කාරණයක් නිසාත් මම හිතුව හැමෝටම වැදගත්වන,බීමෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට පෙන්නන්න,පොඩි උදාහරණයකුත් එක්ක.ඊට කලින්,මගේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබ සැම දෙනාටම ඉස්තූති කරලා ඉන්ඩ ඕනේ ඔක්කොටම කලින්......thanks හොඳේ.........මෙච්චර කල් මාව ඉවසගෙන මේක කියවනවටත්,comments දානවටත්....:)

අපේ අයිය මුලින්ම වැඩට ගියේ කොළඹ බැංකුවක.එකේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තමා හිටියේ.ඕකෙ තට්ටුවක තියනවා ලු ටිකක් ඉහල නිළ තල වල ඉන්න අයට set වෙන්න,පොඩි pub එකක් වගේ තැනක්.අපේ අයිය නම් ඉහලම නිළයක නෙමේ,ඒත් ඒ වෙද්දී අයියව ගොඩ දෙනෙක් දන්නා නිසා හවසට මේකේ සෙට් වෙද්දී කවුරු හරි අනිවා අයියාවත් ඇදගෙන යනවා ලු.ඕකට නැත්නම් කොළඹ තියන සිය ගණනක් වෙන සෙට් වෙන ස්ථාන එකකින් එහෙක මේ පාප මිත්‍රයොයි අයියයි හවසට හවසට සෙට් වෙන්න අරන්.අපිට ඕක වැඩිය තේරුනේ නෑ.ඔය කාලේ අයිය තනිකඩය.ගෙදර එන්නෙත් 10 පහු වෙලා.ඇවිත් නාල කරලා කෙලින්ම PC එක ඉස්සරහින් ඉඳගන්නවා,මම නම් ආයේ දකින්නෙත් ඊළඟ දවසේ,මොකද මමත් ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ නේ.

ඔන්න ඔහොම ඉඳල දවසක් අපිට ඕක එලි උනේ මෙහෙමයි.අපි එකෝමත් එක දවසක අයිය එන කම් බලන් ඉන්නවා රෑ 12 ත් පහු වෙලා.ඒත් අයිය නෑ.ඉතින් ඕක ගැන හරියට බය උන අම්මල හතර වටේට කතා කළා.ඒත් කිසිම ආරංචියක් නෑ.මේ දවස් වල අයිය ගෙදර එන්නේ staff වාහනෙකින්.ඔන්න පාන්දර ජාමේ අපේ ගෙදරට ගොඩ වැදුන අමුත්තෙක්......තාත්තත් එක්ක මොනවද මුණු මුණු ගාල මේ දෙන්නත් එක්ක ආපහු අඳුරේම පාර පැත්තට ගියා.ඔන්න ටිකකින් ආපහු දෙන්නම එනවා,අයියා දෙන්නගේ කර උඩ.බලන් යද්දී ඒ ඇවිත් තියෙන්නේ වාහනේ driver උන්නැහේ.ඉතින් මේ අලි කොල්ලව බැරි බැරි ගාතේ උස්සන් ආපු මේ දෙන්න මෙයාව කාමරේ ඇඳ උඩින් දැම්මා.තාත්ත පුපුරා පුපුරා ගේ ඇතුලට ගියා,අම්ම මූණ බේරී කරන් පැත්තකට වෙලා ඉඳගෙන ඔහේ බලාගත්
මම කෝකටත් කියල ගියා කාමරේට බලන්න.අයිය මලා වගේ ඇඳට අත්හැරිය ඉරියව්වෙන්ම ඉන්නවා...
"අයියේ...? අයියේ?" කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැත.මම ටිකක් ඔලුව අතගෑවත් හෙල්ලුනේ වත් නෑ.තට්ටුවක් දැම්මා ඒත් මොකුත් නෑ.ඉතින් ඔහොමම බුදියන්න දෙන්නත් බැරි නිසා මම සපත්තු දෙකයි මේස2 යි ගලවල බෙල්ට් එකත් ඇදල ගලවල ගිහින් නිදාගත්තා.

ඊළඟ දවසේ ඉස්කෝලේ යන්න කලින් ගිහින් බලද්දිත් අයිය එහෙමමයි.හුස්ම ගන්නවා,මඳ චලනයක් තිබ්බ ඒ වෙද්දී.ඒ කිව්වේ එහෙට මෙහෙට ටිකක් දඟලනවා.ඉතින් මම ඉස්කෝලේ ගියා.

ගිහින් හවස එද්දී මෙයා ඉන්නවා ඉඳගෙන,අනන්තය වෙත රතු උන නෙත් යොමාගෙන,නිකන් "මලා නම් හොඳයි "වගේ expression එකකුත් දාගෙන......

"ඊයේ මම ගෙදර ආවේ කොහොමද නංග?"
"ම්ම් ම් .... වාහනේ driver යි තාත්තයි එක්ක"
"එතකොට මගේ සපත්තු ගැලෙව්වේ කවුද?"
"මම"
"අහ්,මම බැලුව ඒත් මම ගැලෙව්වා කියල නම් මතකයක් නෑ.....කවුද කියල...."
"මොකද උනේ?"
"වොඩ්කා"
"???"

බලන් යද්දී මෙහෙමයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ.එදා කට්ටිය ප්‍රයෝජනයට අරන් තියෙන්නේ වොඩ්කා එකක්.මීට කලින් වොඩ්කා නොබිව්ව අයියා පුරුදු විදිහටම පුරුදු ප්‍රමාණයම අරන්.කිසි effect එකක් නැති නිසා තව අරන් (වොඩ්කා වල effect එක එන්න ටිකක් වෙලා යනවලු නේ?)ඉතින් effect එද්දී අයියා මග ලු.බොහොම අමාරුවෙන් පාර හොයන ගෙදර ආව driver නිසා අයියා යන්තම් බේරුනා.නැත්නම් අපිට කොළඹ කානු අස්සේ තමා අයියව හොයන්න වෙන්නේ

ඉතින් අයිය ඊට පස්සේ "පමණ දැන" වොඩ්කා බොන්න අරන්.මම හිතුව එදා ලැජ්ජාවට ආයේ නොබී ඉඳීවි කියල.ඒත් මෙයා තව කිහිප දවසක්ම වෙන අයගේ කර පිටින් ගෙදර ආව.අන්තිමේදී අක්කගේ බල කිරීමටදෝ එයාගේ ඒ පුරුද්ද ටිකක් අඩු උනා.ඒත් පාර්ටි වලදී එහෙම දිගටම බිව්වා.

කොහොම හරි මෙයාල බැඳලා රට ගියා නේ.එහෙදි ඔය පුරුද්ද ආයෙත් පටන් අරන්......මෙහෙ වගේ නෙමේ නේ,එහෙ ඉතින් හැමදාම වගේ මොකක් හරි ඉලව් පාර්ටියක් තියනවා නේ....ඒත් දැන්...දැන් අයිය කිසිම මත් පානයක් ගන්නේ නෑ...අඩු ගානේ රස බලන්නේ වත් නෑ...ගිය පාර ආවම අයිය ගෙනාව වයින් එකක් අපේ පවුලේ අය රස බැලුව.මමත් වීදුරුවකට දාගෙන ටිකක් රස බලල අයියගෙන් ඇහුව ඕනේ ද?කියල.අපෝ එපා කිව්වා.මටත් පුදුමයි.ඒත් කොහොමද මෙයා එහෙම උනේ?

මෙහෙමයි වෙලා තියෙන්නේ.දවසක් එහෙ අයියගේ යාලුවෙක්ගෙ පුතෙක්ගේ උපන්දින පාර්ටියක තිබිල.හැමෝම ඇඳන් එන්න ඕනේ dresses.නාවිකයෝ විදිහට,මුහුදු කොල්ල කාරයෝ,vampires,කාර්ටූන් චරිත...ඉතින් අයියගේ කොන්ඩේ දිග නිසා අයිය කොන්ඩ 2 ක් ගොතල,අර නාවික ඇඳුමක් ඇඳගෙන,මුහුදු කොල්ලකාරයෙක්ගේ තොප්පියකුත් දාගෙන ගියා ලු ඕකට.ටිකකින් පුරුෂ පාර්ශ්වය වෙනම පැත්තක පාර්ටියට සෙට් වෙලා.අයියට මතක ඊට පස්සේ පැයක්,දෙකක් පමණ ලු.ඇහැරිලා තියෙන්නේ පසු දින.ඔන්න ඕකෙන් ටික කාලෙකට පස්සේ අර ගෙදර (ළමයාගේ තාත්ත) අයියට වීඩියෝ එකක් පෙන්නලා.ඕකෙ අයිය කට්ටියත් එක්ක හොඳට හිනා වේවි,කතා කර කර ඉන්නවා තියනවා ලු.ඊට පස්සේ එක පාරටම නැගිටින අයිය,ඒ යාළුවව උස්සල කරට ගන්නවා ලු.(අපේ අයිය සෑහෙන උස මහතයි ඒ කාලේ,දැන් නම් බැහැල)අයියගේ ඉතින් එයාව කරේ තියාගෙන කැරකෙන අයිය ආයේ බිමින් තියල ගිහින් ඉඳගන්නවාලු.

ඊළඟ සීන් එක පටන් ගන්නේ හතර පස් දෙනෙක් එකතුවෙලා නිදාගෙන ඉන්න අයියව අමාරුවෙන්,එකයි ....දෙකයි....තුනයි...කියල උස්සල ගන්න එකකින්.අර මිනිස්සුන්ගේ කර පිටින් කාමරේට යන අයියව කට්ටිය අමාරුවෙන් ඇඳක් උඩට දානවා ලු.දැම්ම ගමන් එක පාරට නැගිටලා වටපිට බලල බොහොම හොඳින් හිටගන්න අයිය එහෙමම කාමරේ bath room එකට ගිහින් වමනේ දාල ඇවිත් ආයේ නිදා ගන්නවලු අර කට්ටිය පලු යනකන් බනිද්දි.ඇයි අනේ අමාරුවෙන් ඔහොම උස්සන් ආව මිනිහ කිසි ගානක් නැතුව නැගිටලා යද්දී තරහ යන් නැද්ද!!

ඉතින් ඕක දැකල හිනා යනවා වෙනුවට අයියට බය හිතිලා."හිතන්න නැඟී ඒ වෙලේ කවුරුහරි මාව provoke කළා කියල,නැත්නම් මට කිසි හේතුවක් නැතුව තරහ ගියා.නැත්නම් කවුරුහරි අක්කට අනවශ්‍ය විහිළුවක් කල කියල.මම මිනිහෙක්ව මරයි,එත් මම අන්තිමට දන්නේ නෑ මොනවද උනේ කියල"

ඕක මද්‍ය පානය කිරීමේ පල විපාකයක්.එක වෙලාවක් එනවා සිරුරේ අන්තර්ගත මද්‍යසාර ප්‍රමාණය අහිතකර ප්‍රතිශතයක් ගන්නවා.එක මොළයටත් බලපානවා.මිනිස්සු තමන් කරන කියන දේ දන්නේ නෑ.අවුරුදු ගානක් තිස්සේ පුරුදු කරන් ආව සිරිත්,ශිෂ්ට පුරුදු වලින් වැහිලා ඉන්න නියම මනුෂ්‍යයා එලියට එනවා.අපේ අයිය ස්වභාවයෙන්ම විනෝදකාමී කෙනෙක්.එක නිසා ඒ වෙලේ එයාගේ ඒ ගතිගුණයි දකින්න ලැබුනේ.හැබැයි එයාට තරහ ගියාම ඔක්කොම යක්කු ගෙදරට බැහැල වගේ....(මම වගේමයි!) ඔයින් ගියා ඇති.

ඉතින් මම මේ කියන්නේ මේක කියවන ඔක්කොම "බොන" කට්ටියට.ඔය පුරුද්ද දැම්ම නතර කරන්න බලන්න.නැත්නම් දවසක ඔයාලගේ පවුලේ හිතවතුන්ට,දරුවන්ට,බිරිඳට,යාලුවන්ටත් ඔයාව එපා වේවි.මොකද ඒ කාලේ හිටපු පුද්ගලයා නෙමේ ටික දවසක් යද්දී ඉන්නේ.මත්පැන් මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරනවා.
හිත ඇත්නම් කල නොහැක්කක් නොමැත...

Doll island.....creeeeeeeeepyyyyyy!!!!!!!


මෙක්සිකෝවේ දකුණට වන්නට පිහිටි කුඩා දූපතකි "La Isla de la Munecas" ඉතාම රමණීය පරිසරයක පිහිටා ඇති මුත් මෙයට එන සංචාරකයින්ගේ වෙනසක් ඇත.ඒ ඔවුන් තම මග පෙන්වන්නන්ගෙන්,කිසිදු විටෙකත් තමන්ව මෙහෙදී අතරමන් වීමට නම් ඉඩ නොහරින ලෙස බැගෑපත්ව අයැදීමයි.....
කුමක්ද මේ La Isla de la Munecas? මේ මෙක්සිකෝවේ ඇති අත්භූතම,අසාමාන්‍යම සහ එක්තරා අන්දමකින් පිලිකුල්සහගතම වන දූපතයි.බොහෝ දෙනෙක් මෙය දන්නේ Doll Island නොහොත්, බෝනිකි දූපත කියායි.


මෙම දූපතේ හිමිකරු දොන් ජුලියන් සන්ටානා නම් පුද්ගලයෙක්.විවාහ වී සිටියත් ජීවිතයේ අවසන් පනස් වසර තනිකඩව ඉන්නට සිතු මොහු එයට තෝරා ගත්තේ මෙම දූපතයි.එහෙත් මෙයට ආ පසු ඔහු දැනගත්තා දූපත වටා වූ ඇළ මාර්ගයක ගිලී කුඩා දැරියක් මියගොස් ඇති බව,දිනක් මාළු බාන අතරතුරේ අහුගේ බිලී කොක්කේ ඇමිනුනේ පැරණි දියසෙවල බැඳුන බෝනික්කෙක්.ජුලියන් පසුව දැනගත්ත ඒ බෝනික්කා අර මියගිය දැරියගේ බව.දැරියගේ ආත්මය තමා පසුපස එන්නේ යි සිතු ඔහු එයින් ගැලවීමට එ බෝනික්ක දුපත වටා ඇති ගසක එල්ලුව.එහෙත් එතකින් ඔහුගේ සිතේ හොල්මන් කල ඒ සිතුවිලි නැවතුනේ නෑ

මින් පසු මාළු බාන සෑම විටකම අහම්බෙන් ඔහුගේ දැලේ පැටලුනු බෝනික්කන් ඔහු මෙසේ දූපත වටා ගස් වල එල්ලුවා.සමහ බෝනික්කන් උල් ලී වල අමුණා තිබබා.ඒයින් නැවතුනු ඔහු තම දූපතේ එළවලු,පලතුරුත්,මාළුත් විකුණා ලැබුණු මුදලින්ද බෝනික්කන් දහස් ගණනින් මිලදීගෙන දූපත සැරසුවා.මේ සියල්ලම කලේ අර මියගිය දැරියගේ ආත්මය සනසවන්නයි.සමහරුන් මොහුව හැඳින්වූයේ මානසික රෝගියෙක් ලෙසයි.නමුත් ඔහුත් සමග කතා බහ කර ඇති සියල්ලන්ම පවසන්නේ මොහු ඉතාම සාමාන්‍ය ගතිගුණ ඇති මිනිසෙක් බවයි.


කෙසේ වුවත් මේ බෝනික්කන් කාලයත් සමග දිරාපත් වුනා.මුහුණු අව්වට කරවී,පැල්ලම් ගැසී,මඩ වැකී ගොස් අමනුෂ්‍ය පෙනුමක් ගත්තා.සමහර බෝනික්කන්ගේ ඇත පා ගැලවී ගියා.මේ සිදුරු වල මකුළුවන්,කුහුඹින් ජනාවාස තැනුවා.බෝනික්කන්ගේ ඇඳුම් වල සෙවල බැඳී ඉරී ගියා,ඒ ප්ලාස්ටික් සම වැස්සෙන් සේදී සුදුමැලිව දිස්වෙන්න ගත්තේ මිනී ලෙසයි.සමහර බෝනික්කන්ගේ ඇස් ගැලවී ගොස් තිබූ අතර තවත් බෝනික්කන් අවුල්වූ හිසකෙසින් සහ අයාගත් නෙතින් ලෝකය දෙස බලා උන්නා.දූපත වසාගත් මෙම කැඩී බින්දී ගිය අස්වාභාවික බෝනික්කන් සමූහය දිස්වූයේ,වධ දී එල්ලා මරණ ලද කුඩා දරුවන් දහස් ගණනක් ලෙසයි.මෙයට ඇතුල් වන්නන්ගේ සිතේ ඇතිවන පළමු හැංගීම නම් ඇස් දහස් ගණනක් තමා වෙත බලා සිතින බවත්,ඒ ඇස් තමන්ට කන්නලව් කරන බවත් ය

ක්‍රමයෙන් සංචාරකයින්ට මෙය තෝතැන්නක් වුනේ මෙහි මේ අත්භූත ස්වභාවය නිසයි.සමහරුන් පවසා සිටියා මේ බෝනික්කන් සමග සැබෑ ආත්මත් බැඳී ඇති බව.රූපවාහිනී වැඩසටහන් කිහිපයකටම මාතෘකාවක් වූ මෙහි එක වැඩසටහනක් අතරතුර සිදුවූ විශේෂ සිදුවීමක් තිබෙනවා.එය නම් රූගත කිරීමක් අතරතුර කිසිදු බාහිර බලයක් යෙදීමෙන් තොරව එක බෝනික්කෙක් චලනය වීමත්,අනතුරුව එහි දෑස විවර වීමත් ය. (yeah,I know....rubbish.but it's soooo creeeeeepy. ඉතින් එකත් ඔන්න ඔහේ දැම්ම) මේ සම්බන්දව video එකක් අවශ්‍ය නම් මෙය බැලිය හැක

Destination truth,Island of Dolls

(hehe.it's funny)

මෙම දුපතේ හිමිකරු,එනම් බෝනික්කන් එකතු කල ඒ ජුලියන් නම් වූ පුද්ගලයා 2001 වර්ෂයේ මියගියා. මෙහි අදහාගත නොහැකි සිදුවීම වන්නේ ඔහුද මියගියේ අර කුඩා දැරිය ගිලී මියගිය ඇළ මාර්ගයේම වීමයි.

ඔහු සියදිවි නසාගත්තාද?
නැත්නම් එය හදිසි අනතුරක් ද?
එසේත් නැත්නම් යම් අදිසි බලවේගයක් ඔහුව දිය යටට ඇද ගියාද?
එය තවත් අබිරහසකි...............

කාලය අවකාශය සහ විශ්වය


එක්තරා ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාඥයෙක් (සමහරු නම් කියන්නේ බට්‍රන්ඩ් රසල් කියල) දවසක් තාරකා විද්‍යාව ගැන පොදු දේශනයක් පැවැත්වුවා.ඔහු විස්තර කලා කොහොමද හිරු වටා පෘතුවිය ඇතුළු මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහයන් කරකැවෙන්නෙත්,ඒ වගේම අනික් අතින් ඒ හිරු,අපගේ ක්ෂීරපථය යයි නම් ලද දැවැන්ත තාරකා පොකුරේ මධ්‍යය වටා කරකැවෙන්නෙත් කෙසේද යන්න.මෙම දේශනය අවසානයේ කාමරයේ පසුපසම හුන් එක් කුඩා වයසක කාන්තාවක් නැගිට මෙසේ කිව්වා.

"ඔහේ කිව්වා ඔක්කොම දේවල් මනස්ගාත.ලෝකය කියන්නේ යෝධ ඉදිබුවෙක් පිටෙන් දරාගෙන ඉන්න පැතලි තැටියක්."
විද්‍යාඥය බොහොම මහේශ්‍යාක්‍ය හිනාවක් දැම්ම උත්තරේ දෙන්න කලින්.
"එතකොට ඒ ඉදිබුව හිටන් ඉන්නේ මොකක් උඩ ද?"
"ඔහේ හරිම බුද්ධිමත් කොල්ලෝ,හරිම බුද්ධිමත්....."වයස කාන්තාව උත්තර දුන්න."එත් පහලට යනකන් ඔක්කොම ඉදිබුවොම තමයි....."

බොහෝ දෙනෙක් මේ දැවැන්ත ඉදිබුවන් කුළුණකින් සැදී විශ්වයේ පින්තූරය දකින්නේ විකාරයක් විදිහට.එත් අපි ඇයි හිතන්නේ අපි ඊට වඩා හොඳින් දන්නවා කියල?අපි මොනවද විශ්වය ගැන දන්නේ?අපි කොහොමද ඒක ගැන දැනගන්නේ?කොහෙන්ද විශ්වය ආවේ?කොහෙටද ඒක යන්නේ?විශ්වයට ආරම්භයක් තිබුනද?එහෙම නම් ඊට කලින් මොනවද උනේ?කාලය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද?එය කවදාවත් අවසානයකට පැමිණේවිද???

-translated from Stephen Hawking's "A brief history of time" chapter 1 our picture of the universe.

මම අඩු ගානේ chapter1 ක් වත් දාන්න හැදුවේ.එත් ඉඳගෙන type කරන්න තරම් පණක් නෑ තාම.පුළුවන් උන කාලෙක ලිපිය ලිපිය දාන්නම්.එතකන් කියන්නේ, පුළුවන් අය කොහෙන් හරි හොයන් කියවන්න.අපි ජීවිතේට කල්පනා කරන්නේ නැති දේවල් මේකෙන් විග්‍රහ කරලා තියනවා.භාෂාව වැඩියම ගැඹුරු නැහැ.මමත් තාම බාගයයි කියෙව්වේ.කියවල ඉවර වෙලා හොඳ ලිපි බෙදා හදා ගන්නම් :D
එහෙනම්.ආයේ හමුවෙනතුරු ටටා......

හාමුදුරුවනේ .... තව කතුරුමුරුංග සම්බෝල ඕනෙද?


ඔයාල අහල තියනවා නේ අර "හාමුදුරුවනේ...බිත්තරයක් දාන්නද?" කතාව නම්.මේක එකේ ටිකක් mild version එකක්.මටම වෙච්ච වැඩක්.හාමුදුරුවන්ගේ සම්බන්දයක් ඇත්තෙමත් නෑ,නැත්තෙමත් නෑ....

අපේ ආච්චිලගේ ගෙදර හැම සැප්තැම්බර් මාසෙකම සාංඝික දානයක් තියනවා.ආච්චි නැති වෙන්නත් කලින් ඉඳන් තමා මේක තියෙන්නේ,අපේ අම්මල කියන විදිහට,වයස කට්ටිය මළාම දාන දීල වැඩක් නෑ,ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට හිත සතුටු වෙන්නයි දෙන්න ඕනේ

ඉතින් ඔන්න දානේ දවසේ මෙහෙ හදපු කෑම ටික මහ ගෙදරට පටවල ඇරලා අපි ලෑස්ති වෙන්න ගත්ත...මම පුරුදු පරිදි කලිසමකුයි සුදු බ්ලවුස් එකකුයි දා ගත්ත.ඕක දැකපු අම්ම බෙරිහන් දෙන්න පටන් ගත්තේ නැතැයි !

"දානයක් දවසක කලිසම් අඳිනවද ළමයෝ! ඇඳගන්නවා සායක්!".
ඉතින් මට සායවල් නෑ නේ :(
තිබ්බ එකම එක හමගිය ඩෙනිම් සායක් නම්.එක දනිස්ස වැහෙන ගානට තමා තිබ්බේ.මොනවා කරන්නද,ඕක ඇඳන් ගෙදරින් පිටත් උනා.මම දානෙට කලින් වැඩපල වලට උදව් උනාට දානේ දීසි වලට බෙදල කරලා අන්තිම මොහොතේ කරන වැඩ වලින් ටිකක් ඈත් වෙලා ඉන්නවා.මොකද කට්ටිය වැඩි උනාමත් ඔතන අවුල් ජාලයක් නේ.ඉතින් හාමුදුරුවොත් වැඩිය.මට පෙන්න බෑ අපේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන්ව.(පැත්තේම ප්‍රසිද්ද චරිතයක්.දැන් නම් රටෙත් නෑ )ඉතින් මම මුල්ලකට වෙලා හිටිය.එත් ඔන්න කරුමෙට දානේ බෙදන වෙලාවට අම්ම මාව දැක්ක.

"අහ් මෙහෙ එන්න.මේ කතුරුමුරුංග සම්බෝලේ බෙදන්න"මම ඉතින් නහයෙන් අඬ අඬ දීසියත් අරන් ගිය.අම්ම එක හදන්නේ කතුරුමුරුංග කර කර ගානකන් තෙලෙන් බැදලා,ළූණු,උම්බලකඩ,දෙහි ටිකක් එහෙම කලවම් කරලා.මාර රසයි.ඉතින් පෝලිමට බෙදන් ගිහින් ලොකු හාමුදුරුවෝ ලඟටත් ආව.

"හාමුදුරුවනේ,කතුරුමුරුංග සම්බෝල?"
"අහ්,බෙදන්න බෙදන්න"මම හැන්දක් බෙදුව.අතින් වැහුවේ නැති නිසා තව හැන්දක් බෙදුව.එත් අතින් වැහුවේ නැති නිසා මම ටිකක් unsure නිසා මූණ බලල ඇහුව "තව දාන්නද?" කියල.මට පිස්සු නේ.

"තව දාන්න තව දාන්න"තුන් වෙනි පාරත් බෙදුව,එත් වැහුවේ නෑ.ඉතින් මම හතර වෙනි පාරටත් බෙදුව.බත් එකෙන් බාගයක් විතර සම්බෝල දැන්.පස්වෙනි පාරටත් බෙදන්න යනකොට "අහ් ඇති ඇති "කියල නතර කල.මම අනිත් හාමුදුරුවෝ ලඟට යද්දී මෙයා කියනවා
"මීට පස්සේ ලොකු හැන්දක් ගෙන්න ඕව බෙදන්න....කන් හැඳි නෙමේ" ලු.!!! අනේ දෙයියනේ මේස හැඳි නැතුව මම පොල්කටු හැඳි ගේන්නද සම්බෝල බෙදන්න

ඕක ඔතනින් ඉවර උන කියල හිතමුකෝ.පිරිකර බෙදද්දී මම කුස්සියට ගියා හැංගෙන්න.එත් අම්ම අයියලාගෙන් අහල "කෝ කෝ නංග?" කියල මාව හොයාගෙන ඇදගෙන ඇවිත් මට පිරිකරයක් දුන්න ගිහින් පූජා කරන්න කියල.මම හාමුදුරුවන්ගේ මූණු බලල ඉන්න අහිංසකම පාට පුංචි හාමුදුරු නමකට පිරිකරේ පූජා කරලා දණ ගහල වැන්දා.අන්න එතැනදී තමයි සාය පරහකට හිටියේ.හාමුදුරුවන්ට අසුන් පනවල තිබ්බේ පේලි 2 කට.ඒ කිව්වේ මූනට මූණ බලන් ඉන්න වගේ.මම වැඳලා නැගිටලා යද්දීම මම ඇස් කොනින් දැක්ක මම වඳිද්දී මට පිටිපස්සේ හිටපු හාමුදුරු දෙනම වටාපතින් මූණු වහන් හිකි හිකි ගගා මගේ දිහා බලාගෙන රහස් කියනවා.හපොයි!!.මෙයාල මම නිසා අර්හත්ඵලය ලැබුවවත් ද? හාමුදුරුවෝ පිටත් වෙලා යන කන් මම නොඉවසිල්ලෙන් හිටියේ

එලියට බැස්ස විතරයි මම කාටත් කලින් රිංගුවා ඇතුලේ කාමරේකට.ඔකේ එක පැත්තක ඇඳ,අනික් පැත්තේ කන්නාඩිය.ඉතින් මම කන්නාඩියට පිටුපස හරෝල දණ ගැහුවා.ඊට පස්සේ දෑත් එක කරලා වඳින ගමන් පිටිපස්සේ කන්නාඩියෙන් චෙක් කළා මම safe ද කියල.කිසි අවුලක් නෑ.ඔය යස අගේට සාය තියනවා.teenage hormones නිසා වෙන්න ඇති "හිකි හිකිය" කියල සැනසුම් සුසුමක් හෙලපු මම එලියට යන්න නැගිට්ට.ඊට පස්සේ දොර දිහාවට හැරුනා.

එතකොට තමා හිතුනේ මගේ දෙපතුල ලඟින් සතර මහා අපායට වැටෙන්න හරි කමක් නෑ විවරයක් හැදුන නම් කියල!!!!

අපේ ගෙදරට පහල ගෙදර නැන්ද දොර ලඟට වෙලා තක්බීර් වෙලා අන්දමන්ද expression එකක් දාන් මගේ දිහා බලන් ඉන්නවා!එයාගේ පැත්තෙන් බැලුවම ඒ බැල්ම සාධාරණයි.මේ කෙල්ල මොකද මේ පොලවේ දිගාවෙලා දොහොත් මුදුන් දීල ඇඳට වඳින්නේ කියල එයා බලන්න ඇති.ඇත්තට මොන මගුලකට මම වැන්දාද මන්ද,නිකම් දණ ගැහුවා නම් ඉවර නේ.අඩු ගානේ ඇඳ යට මොනවා හරි හොයනවා කියලවත් හිතයි නේ.lol.දැන් ඉතින් මොනවා කරන්නද,මම හොඳට හිනාවෙලා එයා ලඟින් රිංගල එලියට ගියා.

ඉතින් ඔන්න එදා ඉඳන් එයා හිතන් ඉන්නේ මට පිස්සු කියල.who cares!!lol.හැබැයි එදායින් පස්සේ නම් අම්ම තියා ශක්‍රයා කිව්වත් දානේ ගෙවල් වලට සායවල් නම් අඳින් නෑ මම!!

දැන් නම් පුදුම සනීපයි...... (උණ නැත්නම්)


මෙන්න මම ආයේ ආව.හපෝයි දැන් නම් පිස්සු හැදිලා ඉන්නේ හොඳටම.විභාගේ ඉවරයි කියල පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙලා සාමයෙන් සතුටින් කාලේ ගත කරන්න හැදුව විතරයි මට උණ හැදිලා!!දැන් කෙලින් ඉන්න පන නැතුව ඔහේ පැත්තකට වෙලා බලාගත්ත අත බලන් ඉන්න තමා වෙලා තියෙන්නේ.ඉතින් එහෙම ම නොකර මම මේ බැරි බැරි ගාතේ computer එක ඉස්සරහින් ඉඳගෙන මගේ බ්ලොග් එකත් edit කරලා topjobs.lk එකට ගිහින් මට apply කරන්න පුළුවන් රස්සා 2, 3 කට CV දැම්ම.

මෙහෙට නම් මදි නොකියන්න වහිනවා.ඉතින් කියන්නත් දෙයක්ද,මට හෙම්බිරිස්සාව.අද dazzled ගේ ගෙදර ගිහින් film1 k බලන්න හැදුව මදැයි.!හපොයි මෙහෙමත් ජීවිතයක්.මොකට උපන්නද මන්ද.lol.

ah....... මම කිව්වා නේද මම FS ෆේල් කියල?තාම ප්‍රතිපල නම් ආවේ නෑ.එත් ඉතින් ඕක ප්‍රතිපල ආවම කියන්න දෙයක්ද!මම දැම්ම දන්නවා නේ.අනිත් 2 ෆේල් ද කියල තාම ෂුවර් නෑ.hehe
ඒක ඉතින් ජනවාරි වලම කියන්නම්.මම ජනවාරි ඉඳන් තව වැඩකට අත ගහන්න ඉන්නේ.marketing management diploma එකක්.IPM කරන පටන් ගන්නවා තව ටික කාලෙකින්.hmmmm

අපේ අයිය පහුගිය සෙනසුරාදට කලින් සෙනසුරාද ඉඳන් ආ ගිය අතක් නෑ.එදා තමා අවසන් වතාවට ගෙදරට කෝල් කලේ.hehe. ඒ දෙන්න එහෙන් පිටත් උනේ එදා.මැලේසියාවේ ඉඳන් තමා අන්තිමට කතා කලේ.ඊට පස්සේ චීනේ නේපාලයේ සහ ඉන්දියාවේ රවුම් ගහනවා කිව්වා.ගෙදර එයිද නැද්ද කියලත් ෂුවර් නෑ කිව්වා මොකද හිමාලය පැත්තේ ඇවිදින්න යනවා කිව්වා නේ.දෙන්න ඔහොමම ඒ පැත්තේ ආරණ්‍යක මහණ වෙයිද දන්නේත් නෑ.ඒ දෙන්න ඒ type ඩබලක්!lol

ඉතින් ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙලා විවේක ගන්න ඕනේ.මමත් one zero zero 1 ට කතාවක් ලියන්න පටන් ගත්ත.වැඩේ ඉවර වෙලා "ම " අයියට භාර දෙන්න ඕනේ.එයා මට අදහස දාල දැන් මාස ගානක්.hehe. so so...... මම යන්න යනවා ඉතින්.ආයේ හෙට හමුවෙමුකො...... ටටා

Hi guys!

Well,this gonna be the last post I put before the exam...it's not actually a post,but more a notification.... :-D I'm wishing all my buddies who's doing CIMA or any exam this month...specially my bff "dazzled" and "no one know" (hope u get through this time :-D ) ...best of luck!study hard this week!

p.s. Did someone said they're also doing exams at SLECC? :-P I got a vague memory,it's lucky that no one actually knows me.lol.

p.p.s. I have a fb fake profile...search for poppy peris and you'll find me.(post edited-it's temporary deactivated until 26th....) :-D oh btw i dnt chat,i usually log via mobile... :-( my pc sux.really snaily slow...

p.p.p.s. Did I say that I got a new hair cut?i love it!but i look like a boy now!a hot and rough looking boy.lol.daz's worried that her guy will forbid our friendship if I keep this style(not a healthy relationship.lol)

*yawn**yawn*/// got to study.goodnight buddies...and c u on 26th <3

අනේ පුංචි මම


මට මම පොඩි කාලේ හරිම අසාධාරණ සැලකීමක් කරලා තියනවා.(මම කියන්නේ මාව ආදරෙන් රැක බලාගෙන හැදුවත්... අයියලටයි මටයි විදි 2කට සලකන විදිහ හරි නෑ නේ... hehe.) අපේ ලොකු අයිය පොඩි කාලේ කෑම කන්න හරි හොරා ලු.ඉතින් මුලින්ම අයියට පුටු වට කරලා කූඩුවක් හදන්න ඕනේ ලු.ඊට පස්සේ බත් පිඟාන අරන් සීයයි අම්මයි ඒ කූඩුව වටේ කැරකෙනවා ලු.අනේ අර වයසක සීය තටු ගහ ගහ(ඒ කිව්වේ අත් 2 වන වනා) කූඩුව වටේ ඉගිල්ලිලා ඇවිත් අම්ම ළඟ තියන පිගානෙන් කටක් කවනවා ලු.(ඒ කාලේ අපේ තාත්ත රට) ඉතින් පෙළක් වෙලාවට අයිය කියනවලු "ලොකු කුරුල්ලා ඈ.....තට ගිහින් කෑම එකක් ගෙන්න...." කියල.ඉතින් සීයට නොපෙනෙන දුරකට දුවල ආයේ තටු ගගහ එන්න වෙනවා ලු.

ඉතින් ඔහොම නා නා ප්‍රකාර විගඩම් දාල ලු එයාට කැව්වේ.අපේ පොඩි අයියටත් ඔහොමයි.එත් මාව ඉපදෙද්දී 2 ක් ට කවල හෙම්බත් වෙලා හිටපු අම්මල මේක කරන්න බැහැ කියල හිතුව ලු.මම දැනුම් තේරුම් තියන වයසට ආවම මට බලෙන් කවන්න යන නැතුව කන වෙලාවට මට බත් නොදී අම්මල මෙසේ ඉඳන් කනවා ලු.ඉතින් අනේ චූටි මම අම්මල කන දිහා බලන් ඉඳල හෙමීන් බත් ටිකක් ඉල්ලනවා ලු.එතකොට බෙදල දෙන දේ කන ව ලු.අනේ මට අද ඕක ඇහුවම අනේ මම පව් කියල හිතුන....

මට පොඩි කාලේ මතක කිව්වම තියෙන්නේ ඉස්පිරිතාල සහ බේත් ගැන තමා.මට wheezing නේ.ජීවිත කාලයෙන් බාගයක් සුලේමන් එකේ ගත කලේ.මට කවන ඒවා මතක නැතුවට හොඳට මතකයි හැඳි 2 ක් කටට දාල,තද කරන ඉන්න කට බලෙන් ඇරලා තිත්ත බේත් ගිල්ලවන එක නම්!!!දවසක් මම බේත් නොබී ඉන්නකොට මල පැන්න අම්ම එයාලගේ කාමරේ දොර වහන්,මම දොර ලඟට වෙලා අඬල අඬල අන්තිමේදී එතනම නින්ද ගිහින්,ඉස්සර අපේ ගෙදර උන්න නදී අක්ක ඔය කතාව කිව්වේ.උදේ නම් අම්මටත් දොර ළඟ වැටිලා නිදියන් ඉන්න මාව දැකල දුක හිතිලා......

අම්මල අපිව හදන්න කොච්චර වධයක් විඳින්න ඇද්ද?මට දුකයි ඒ ගැන.....මට ඉක්මනට රස්සාවක් කරලා ඒ නයෙන් ටිකක් වත් ගෙවන්න ඕනේ,මට ඕනේ එයාලව කැමති හැම තැනම එක්ක යන්න.ඕනේ හැම දෙයක්ම අරන් දෙන්න....hmmm....මම පොඩිම කාලේ දවසක් හුස්ම ගන්න බැරුව මාව නිල් වෙලා.තාත්ත මගේ කකුල 2 න් අල්ලලා උස්සල පිටට ගැහුවම තමා ආයේ හුස්ම අරන් තියෙන්නේ.හපෝයි පොඩි කාලේ මමත් හොඳ වධ දීල තියනවා......

මම මේ සටහන දැම්මේ එක පාරට හිතට ආව සිතුවිල්ලක් නිසා.පොඩි කාලේ කතා නම් ගොඩයි,නිවිසැනසිල්ලේ කියන්නම්කො....

ඔන්න ඒ අස්සේ අපේ අයිය ලබන මාසේ එන බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශට පත් කලා.මට විතරක් රහසින් කිව්ව ඔය 'රහස' මම හංගන් හිටියේ බොහොම අමාරුවෙන්,එයාල නේපාලයට ගිහින්, හිමාල අඩවියේ සංචාරයකුත් කරලා ලු එන්නේ.මාසයක්ම වෙන රට වල.අනේ මන්ද........දෙවි පිහිටින් අනතුරක් නැතුව ගෙදර එන්න ලැබේවා ... එහෙනම්......සුබ රාත්‍රියක්

Feeling dizzy...

Yeah...feeling so dizzy...loads to study....
and it's so noisy in my home,so put my earphones on...
to concentrate on the subject I was studying...
it didn't help,
nothing goes to my mind...I'm surely gonna fail this time!
*crying*
what should I do?

මීදුම


මේ ඊයේ පෙරේද කැළණි කැම්පස් එක ලඟදි අර විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයාට ගහපු එක දැකල මට යමක් මතක් උනා.මගේ බ්ලොග් එක නම් politics free.ඒත් ඉතින් මට හිතෙන දේවල් මම ලියනවා.

මට මතක් උනේ "The mist" කියන film එක.ඔයාලත් සමහරවිට මේක බලල ඇති.ඇමෙරිකාවේ පිටිසර පැත්තක ජීවත් වෙන පොඩි පවුලක්,උදේ නැගිටිද්දී දකිනවා එයාලගේ ගෙදර ළඟ විලේ ඈත කෙලවර මීදුමක් වසාගෙන තියනවා.එයාල එක ගණනකට ගන්නේ නෑ.පවුලේ තාත්තයි පුතායි යනවා නගරෙට බඩු වගයක් ගෙන්න.එතන store1 ක ඉන්නකොට හිටපු ගමන් ඒ store 1 ත් වැහෙන්න මීදුම ගලනවා. ඒ මැදින් මිනිහෙක් කෑ ගහගෙන එනවා එලියට යන්න එපා, එළියේ අත්භූත, භයානක මොක්කු හරි ඉන්නවා කියල. ඉතින් මෙයාල මේක ඇතුලේ කොටු වෙනවා.

ඇත්තටම එහෙම සත්තු ඉන්නවා කියල මෙයාලට ටික වෙලාවකින් තේරෙනවා.ඇතුලේ ඉන්න කණ්ඩායමෙන් මිනිස්සුත් ටික ටික උන්ට ගොදුරු වෙලා මැරෙනවා.එකේ ඉන්නවා හමුදාවේ 3 දෙනෙක්.එයාලගෙන් 2 ක් සියදිවි නසා ගන්නවා.ඉතුරු වෙලා ඉන්න කෙනාගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී කට්ටියම දැන ගන්නවා රජයෙන්, සමාන්තර ලෝක,කාලය-අවකාශය ගැන කරපු project 1 ක් වැරදිලා, අන්තිමට ඒ ලෝකයක සතුන් මේ ලෝකෙත් පැතිරෙන්න අරන් කියල.( එක ටිකක් අමුතු theory 1 ක් ,හරියට project 1 කරපු තැන ඉඳන් ඒ ලෝකෙත් ප්‍රසාරණය වෙලා,මේ ලෝකේ ටික ටික පැතිරෙනවා වගේ කතාවක් ).

මේ හමුදා සෙබල ඒ project 1 ට කිසිම සම්බන්දයක් නැති කෙනෙක්,නිකන්ම ආරක්ෂක භටයෙක්.ඒත් අර store 1 ඇතුලේ බයෙන්,තරහින් පිස්සු වැටිලා වගේ ඉන්න මිනිස්සු මේ වෙලා තියන දේට වගකිවයුත්ත විදිහට අර තරුණ කොල්ලට ගහල, පිහියෙන් ඇනල store එකෙන් එලියට දානවා.ඊට පස්සේ අර සතෙක් ඇවිත් මිනිහව ඇදන් යනකන් සතුටින් බලන් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමේ සමහරුන්ට මොලයක් තියනවා මේ අසරණය ඒ වෙලා තියන දේට වගකිවයුත්ත නෙමේ කියල.ඒත් එයාලට ඒ කොල්ලව බේරගන්න ලැබෙන නෑ.
(ඔය film 1 මම බලල තියන film වලින් ජරාම අවසානය තියන එකක්.තව ඔය වගේ ජරා අවසානයක්
තියන එකක් තමා "Remember me".)

ඉතින් ඉතින් අර සීන් එක ( කැලණිය කැම්පස් එකෙන් අසුභ වෙලාවට එලියට බැස්ස ළමයට උද්ගෝෂණය කරපු අය ගහන එක) TV1 පෙන්නද්දී මට ඔය කෑල්ල මතක් උනා.ඇමෙරිකාවේ උනත් ලංකාවේ උනත් මිනිස්සු මිනිස්සුමයි. ඒ කිව්වේ බාගෙට අමනුස්සයෝ. ඒ හැංගිලා ඉන්න පැත්ත එලියට එන්න ඉතින් ඔය වගේ අවස්තාවකම ලැබෙන්න ඕනේ.

අනික තව එකක්,ඕක යද්දී අම්ම කියනවා " අර සන්ධ්‍යා නේද පෙළපාලියේ ඉස්සරහින්ම යන්නේ?ඕකිට කොහෙද කැම්පස් යන ළමයි?මෙහෙන් කීදෙනෙක් ව එක්කන් ගියාද දැන් නෑ" කියල.බලන් යද්දී පෙළපාලියේ බහුතරයක් "අහවල්" දේශපාල පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෝ.හිනා යන වැඩේ.

mmm ඉතින් එච්චරයි.ලංකාවේ වෙන වැඩ ගැන බොහොම කලකිරිලා ඉන්නේ.දේශපාලනය ගැන විතරක් නෙමේ, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අමනුස්සකම් ගැන.... what to do..........c u guys.bye bye

සුභ උදෑසනක්!!!මේ තියෙන්නේ අපේ වත්තේ පිපුන දම් පාට රෝස මලක්.අනිත් මලුත් අම්ම හිටවපු ඒවා.රතු මල මගේ...දහ අට වංගුවෙනුයි,රජ මාවතෙනුයි ගිය ගමන ගැන කියන්නත් තියනවා.oh!!ඇයි සොර බොර වැව!!!
....කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ....ah...දැන් වංගු දහ අටක් නැහැ.තියෙන්නේ දහ හතයි.දහ අට අලුතින් පාර හදද්දී නැතිවෙලා ද කොහෙද.ඒක ආයෙමත් හදනවලු.ගමන නම් කියල වැඩක් නෑ.මම පිටිපස්සේ seat එකේනේ ගියේ.එකේ වීදුරුව හරිම පළල්.ඒක තියනවද කියලවත් මට මතක් වෙන් නෑ වෙලාවකට.ඉතින් වටපිට එබී එබී බලන්න ගිහින් දෙතුන් පාරක් නහය හප්ප ගත්ත.අපි යද්දී ගියේ දහ අට වංගු පාරෙන්.ඒක හදනවා,දූවිලි පිරිලා.එත් ඒ පාර කෙටි ලු.අපි නතර උනේ හසලක.මේ කාලේ ගොවිතැන් නොකරන නිසා ඇළ වහල.ඉතින් අපි හිතන් හිටපු විදිහට නාන්න ලැබුනේ නෑ.අපි හිටියේ අපේ අයියගේ ගේ හදපු බාසුන්නැහැගේ ගෙදර.ඒ පැත්තේ අය නම් එයාට කියන්නේ මුදලාලි කියල.හරිම උත්සහවන්න කෙනෙක්.කොළඹ එද්දී මොකුත් බාස් වැඩක් දැන් නැහැ ලු.මෙහෙදී ඉගෙන ගෙන,දැන් එයා යටතේ ගොඩ දෙනෙක් වැඩ කරනවා.එන මාසේ ලක්ෂ 50 ක ඉඩමක් ගන්නලු ඉන්නේ.ඒ මුළු ගෙදරම tiled.හරිම ලස්සනට හදපු ගෙයක්.එයා කියනවා එහෙ මිනිස්සු හරිම කම්මැලි ලු.කුඹුරු වපුරන්න දවස් 10 ක් යයි ලු වැඩිම උනොත්.ඊට පස්සේ මාස ගානක් ඔහේ බලන් ඉන්නවා ලු.එතනින් එහා දෙයක් කරන නැති ලු...ඔහොම ඉන්නකොට හරියයිද අහනවා.ඇත්ත..
අම්පාරට යද්දී හම්බෙන අරන්තලාව හරිම ලස්සන පැත්තක්.හැබැයි දුක්බර කතාවක් ඒකත් එක්ක බැඳිලා තියනවා.අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනය...අපි එතන බලන්නත් ගියා.ස්මාරකයක් තියනවා.හරිම පාලු තැනක්.ඒ පැත්ත මේ රටේ පැත්තක් නෙමේ වගේ.ඈතට යනකන් තණ බිම් පේනවා.ඒවා සීමා වෙන්නේ කඳු වැටියකින්.මට අර කිරි දැන්වීම් වල පෙන්නන typical නවසීලන්තය මතක් උනා.හැබැයි quality සැහෙන්න බස්සල ගන්න වෙන්නේ,මොකද මෙහෙ තණ බිම් ටිකක් විතර කර වෙලා.අනික එකේ තණ කන හරක් කෙට්ටු උන්.ඒ ඇරෙන්න තණ බිම් වල තැන තැන ගල් තලා උඩ හදපු හමුදා බංකර් තියනවා. :)

අනික් කියන්න ඕනේ අත්දැකීම තම රජ මාවතින් ආව ගමන.ඒක හරියට need for speed ගේම් එකක සීන් එකක් වගේ.වංගු වංගු,කාර්පට් පාර,උස කඳු කපල ඒ මැදින් ගැඹුරට විහිදෙන පාර ආයේ ටිකකින් ගන කැලෑවක් මැදට වැටෙනවා.ඒ අතර හැමතිස්සෙම ජලාශ එනවා දර්ශනපථයට.....රන්දෙනිගල ජලාශය ළඟ අපි ගොඩ වෙලාවක් නතර වෙලා හිටිය.හරිම ලස්සනයි.ඒ පාර හරිම නිසංසලයි.smooth.මට ආයේ එකෙන් යනකන් ඉවසිල්ලක් නෑ.....අයිය මුලින්ම ඒ පාරේ ගිය දවසේ හිතුනලු......අම්මටසිරි,මම car එක හැප්පිලා මළාවත් ද?....මේ නම් ලංකාවේ සීන් එකක් වෙන්න බැහැ..... .කියල.hehe.සමහරවිට මම වැඩියෙන් කියෝනව කියල හිතෙන්න පුළුවන් ඒ පැත්තේ කෙනෙක්ට.එත් ඇත්තටම එක නම් ගොඩ කාලෙකින් මම විඳපු සුන්දරම අත්දැකීමක්!! photo ගන්න බැරි උන එක ගන දුකයි :( මොනවා කරන්නද.මට කැමරාවක් නැහැ නේ.
mmm සොර බොර වැව මට වැඩියෙන් ලස්සනට පෙනුනේ එතැනදී හදිසියේ හමුවී හදිසියේ වෙන්වී ගිය නාදුනන කැමරා ශිල්පියා නිසාද දන්නෙත් නෑ......lol. :D හැබැයි ඒකත් මාරයි.රාජාලියෝ,එක එක කොක්කු වර්ග,කුරුල්ලෝ පිරිලා.කුරුල්ලෝ මාළු අල්ලනවා සාමාන්‍ය දර්ශනයක්.එත් එක්කම බලන්න වටින්නේ එකෙන් වතුර පිට වෙන්න තනි කළු ගල කපල හදපු ඇළ මාර්ගය.එතනින් වතුර විදිනවා වගේ පෙන්නේ.so fast.මිනිහෙක් වැටුනොත් නම් මලා.ඉතින් ඕවා ටික ඇරෙන්න වෙන දෙයක් නෑ.අම්පාර නම් වේලෙනවා.කට්ට අව්ව,හුලන් පොදක් නෑ.පුදුම වධයක් වින්දේ එහෙ හිටපු පැය කිහිපයට.බලන් යද්දී අපේ අයියට පදියතලාව නෙමේ,උහන MOH ලැබෙයි වගේ.....තාමත් sure na.මේ දවස් වල එයා කළුතර යනවා පුහුණුවකට.

ඉතින් එච්චරයි.දැන් ඉතින් මට home work තොගයක් තියනවා කරන්න ගොඩ ගැහිලා.දුවන්න ඕනේ.bye bye ඔයාලට.take care.....

Good morning...

It's 5.10 a.m. For the first time in years, i'm fully awake ,even able to post something at a time like this!

I'm not saying that i'm not sleepy... I woke up at 3a.m. Yep.we're going to Padiyathalaawa.do you know where is it?only thing I know is,we're going to Kandy first,then Mahiyanganaya,to Hasalaka,and then to Padiyathalawa...tomorrow we have to go to Ampara from there.my bro got his first post as MOH (or assistant MOH,i'm not sure),in Padiyathalaawa... :-) so we're going to drop him there,but I guess this's more like a trip.hmm i'm not in a mood for a trip...so here I am.seated alone in the back seat of a small van,bumping madly at every bump and pit on this uneven kandy road,cursing,earplugged (smack that-akon)and cut off from other's conversation,and blogging...

Hoping Kandy will brighten my mood....do you know...it's really cold out here.i got goose bumps...and now i see the sky.dark purple...my fav...turning slowly to blue...i'm seeing first streaks of the morning sun..

Looks promising...
Wish everybody a very best morning.love u all :-) bye bye.

Tips of the week...I mean advices...lol

Based on my own experiences!
1-don't brush bathroom floor while singing.you might not notice,but your mouth would open at a very unlucky moment and ... Well... You know the rest... Lysol has a very unpleasnt taste.yuck.

2-don't put your half opened bags in bus's rack.when you're grabbing it back,things could fall.
for an example-your body cream,baby oil,water bottle,clogne,a tooth brush forgotten in it...etc.

3-don't eat pizzas for dinner and sleep.it'll keep you awake whole night.ugh.

4-don't smile with yourself,i mean people usually smile when they remembered something funny nah?if you're in a bus,then don't!!surely a guy's gonna ask your number right after! If you want that to happen,then do smile! :-D i guess they think it's kind of cute...

5-don't make chocolate cakes if you have a greedy,selfish brother.specially if he doesn't give a damn about his personal health!you won't even get a chance to lick off the icing which was stuck in the tray ,after the day you made it! It's gone...

6-don't ever wear yellow.that color sux.wear blue...brown...purple...gray...white....

7-if you want to spread your thoughts,ideas faster than blogging,if need somewhere to use your creativity more effectively,start writing a fanfiction.only 3 chapters yet and i got more than 70 user who'd added it to their alerts!cool.

8-no matter how often you get scolded by your mother,or father,help them when they need it.for an example,wash dishes,pots & pans after dinner.you don't know when they'll die...days left to be with them:-)

9-grow roses! You won't believe how fast those grow! Within a month every bush start producing blossems like crazy!wow.

10-if you're too exhausted to do anything other than lay paralized on your bed and blogging,threw away your phone and just sleep.cos you don't exactly have a clear idea what's your saying...shut up and sleep!

Good night...bye...

අපේ තක්කඩි වැඩකවුරුත් කැමති නෑ නේ දුක්බර කතා කියවන්න.ඉතින් මම මේ පාර අපි කරපු තක්කඩි වැඩක් ගැන කියන්න යන්නේ.අපි කිව්වේ මේ මම, ප්‍රධානත්වය ගෙන, dazzled වත් හවුල් කරන් කරපු වැඩක්. අපේ අම්මලගේත් පූර්ණ සහයෝගය ලැබුන :)[මම ගොඩ කාලෙකට කලින් පොරොන්දු උනා මේක කියන්න...මතකද? ]

මම මීට කලින් ගිය institute එකේ තත්වය ඔයාලට කියල තියනවා නේ.... lecturersල කියල වැඩක් නෑ .නියමෙට උගන්වනවා.ඒ වගේම තමා canteen එකේ තේක..., දෙහි බීම එක..., උණු උණු rolls...,ඔක්කොම හොඳයි ,හැබැයි වැසිකිලි වල තත්වය තමා ඉවසන්න බැරි උනේ.අපි සති නෙමේ මාස ගානක් ඕක පැමිණිලි කළා.මුලින්ම Mr.Cute ට chit යැව්වා. ඊට පස්සේ එයාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් නැති උනාම Mr.Sweet ට chit යැව්වා.එකෙනුත් වැඩක් උනේ නැතුවම අපි අපිට මාස දෙක තුනකට සැරයක් බෙදන feed back forms වල අපේ කන්නලව්ව ලියල යැව්වා.කිසිම පලක් උනේ නෑ.

මේ වෙද්දී මගේ ඉවසීමේ සීමාව පැනල තිබ්බේ. මේකේ තිබ්බේ toilets 2i, එකෙනුත් 1ක් ඕනේ වෙලාවක lock කරලා,(හදනවා ලු....)අනිකේ එක දවසක light එක වැඩ කරන නෑ.එක්කෝ showers ඔක්කොම leak වෙනවා.එලියට එද්දී ඇඳුම් ඔක්කොම තෙමිලා.එක්කෝ flush කරන්න බෑ.පෙළක් දවස් වලට මාර සුගන්ධයක් එන්නේ.අනික දොර වහන්න බෑ,කවුරු හරි තව කෙනෙක් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ.

මේක මෙහෙම වෙන්න ඉඩ අරින්න බෑ නේ.අපි මෙච්චර ගානක් ගෙවල ඇවිත් මෙහෙම කරුම ගෙවන්නේ මොකටද කියල හිතල මම හිතා ගත්ත හොඳ වැඩක් කරන්න.මම එදා ගෙදර ඇවිත් ලිව්වා A4 කොලයක් අරන් notice එකක්.

"WASH ROOMS ARE UNDER CONSTRUCTION.....PLEASE USE THE STAFF WASH ROOM INSTEAD"

හරිම රාජකාරීමය විදිහට,print කළා වගේම ඇද කුද නැතුව block capitals වලින් ලස්සනට ලියල පාට කරපු
ඒක මම නැවෙන් නැති වෙන්න CR පොතක් ඇතුලේ දා ගත්ත. අම්මලටත් කිව්වා කරන්න යන දේ.එයාලට හිනා!!.

ඉතින් ඊට පස්සේ දවසේ කාටත් කලින් institute එකට ගිය මම dazzled ටත් වැඩේ කියල , කවුරුත් එනවදෝ නැද්දෝ කියල හෙමින් සීරුවේ බලල ඕක wash rooms වලට යන තැනම
ඇලෙව්වා.

ඊට පස්සේ හෙමින් සීරුවේ මාරු උනා.ඉතින් අරගොල්ලන්ගේ staff wash rooms වලට යන්න පෝලිමක් හැදෙද්දී මට අර දෙන්නගේ මූණ බලාගන්න තිබ්බ නම් කියල හිතෙනවා.හරියටම මොකද උනේ කියල දන්නේ නෑ....class ඇරෙද්දි අර දැන්වීම නම් අතුරුදහන්වී තිබුනා.මම ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කොලේ ඕක කවුරු හරි staff room 1 ට report කොරන්ට කියල. :D

ඒ වගේම ඊළඟ සතිය වෙද්දී wash rooms ආපසු යථා තත්වයට පැමිණියා.ඒ කිව්වේ අලුත් showers... අලුත් දොරවල්...flush වෙන toilets...cool..... :D

ඇයි දෙයියනේ ඔය වගේ දෙයක් කරන්න,අනිනකන් බලන් ඉන්නේ? මහා ලොකු දෙයක් නෙමේ නේ.....මොනවා උනත් ඊට පස්සේ නම් ඕකේ අපි වගේ තක්කඩි වැඩ කරන්න නැතුව ඇති කවුරුත්!hehe.

There's always a question mark...

I feel so loney.....
It's the effect of exams on me...whenever an exam is near,my moods turn gloomier day by day...

Hopefully it'll pass away after november,but there's a doubt that this lonely feelings would do the same...

have you felt lonely even when you're in the middle of hundreds of people?even when you're surrounded by friends?when you're laughing and joking with your own family members?well...this's that kind of a loneliness.it's odd because i've always had my 'inner voice' with me.(crazy right?but it's cool.i talk with myself sometimes) it seems like that's missing too.

Oh,yep.about the question marks....
There are lots of questions arising about my life now.
Why?s ,How?s , When?s ,Where?s , and WHAT?s . Some things take me by surprise and i find myself screaming WHAT? frequently.hehe.

So...i was thinking about those.and lied myself that i'll find answers oneday...will I?
Well look....that's another question mark.hehe

රෝහණ මාමගේ මතකයෙන් බිඳක්,දියතලාව සහ කිඹුහුම් යන හාවෝ

මට රෝහණ මාම කිව්වා ගමන් මතකයට එන්නේ හිම වලහෙක්ව.මොකද කියනවා නම් එයාගේ නහයේ,පිටේ,පපුවේ,අත් වල විතරක් නෙමේ,කනේ තිබ්බ රෝම පවා සුදු වෙලා තිබ්බේ.අනික රැවුල වවාගෙන,උස මහතට හිටපු නිසා පොඩි, චුටිම කාලේ මම එයට ටිකක් බයයි. හැබැයි අවුරුදු අට නමය වෙද්දී නම් ඒ බය ගියා.ඉතින් ඊට පස්සේ රෝහණ මාම අර ඕනේ පොඩි එකෙක්ට දෙන වධ මට දෙන්න ගත්ත.ඒ කිව්වේ ලඟින් යද්දී නහය මිරිකනවා.මට "එන්සිනා" වගේ නම් පට බඳිනවා.කොන්ඩෙන් අදිනවා.ටොකු අනිනවා.මට එපා කරපු දෙයක් තමා මගේ කොන්ඩෙන් අදින එක.වෙන අය නම් ඔලුව අත ගානවට ආසයිනේ.මගේ ඔලුව කවුරු හරි අත ගානකොට ඒ අයට බිම වැටෙන්න දෙකක් දෙන්න හිතෙනව මට.

ඉතින් ඔහොම ගොඩ කාලයක් තිස්සේ පොඩි එකා වෙලා මට එපා උන දවසක මම එයාට තර්ජනය කළා.ආයේ මගේ කොන්ඩෙන් ඇද්දොත් හපනවා කියල.
"ඔය පුංචි කටෙන් හැපුවට මට රිදෙන් නෑ.පුලුවන්නම් හපන්න." එයා මගේ කට ළඟ කිචි කැව්වා.මට එපා කරපු අනික තමා මාව කිචි කවන එක.අර scan කරන්න ගිහින් මට වෙච්ච හදිය මම කිව්වා නේ?ඉතින් මම බලන් හිටියේ නෑ.වහාම කට ඇරලා පුළුවන් තරම් වීරිය දාල ඇඟිල්ල හැපුව.hehe. උඩ යන්න කෑ ගැහුවා රෝහණ මාම.ඊට පස්සේ මට කියනවා මේ වගේ යක්ෂ කෙල්ලක් දැකල නෑ ලු.හැබැයි එදයින් පස්සේ නම් මම නිදහසේ හිටිය.

රෝහණ මාම රස කතා කියන්නේ කට්ටිය එක්ක සෙට් උනාම.ඉතින් මම දන්නේ නෑ ඒවා නම්,එයා වැඩ කලේ Air force එකේ නිසා රස කතා නම් ගොඩක් තිබ්බ කියල දන්නවා.අපේ තාත්ත හදපු කතාවක් තියනවා.රෝහණ මාමවත් පැත්තකින් දාල හදපු.මෙහෙමයි...

ඔන්න දවසක් දියතලාවේ ඉන්නකොට රෝහණ මාම තුවක්කුවක් අරන් දඩයමේ ගියාලු.ඒ පැත්තේ ඉන්නවලු කැලේට හැදුන ලොකු මුව රංචුවක්.මුන්ගේ රංචුවේ නායකයා සුදුම සුදු ලොකු මුවෙක් ලු.කාටවත් ඌට වෙඩි තියන්න බැහැ ලු.වෙඩිල්ල වගේ වේගෙන් ඌ දුවනවා ලු.පෙළක් මිනිස්සු හරියටම ඉලක්කෙට වෙඩි තිබ්බත් අන්තිමට එතනට ගියාම ලේ පැල්ලමක් වත් නැති ලු.මේ රංචුව මිනිස්සුන්ට පේන හරියට එන්නේ කලාතුරකින් ලු.අර සුදු මුවාව මිනිස්සු දකින්නේ එහෙමත් දවසක ලු.ඔය මුවාට වෙඩි තියන්න හදපු මිනිස්සු අසනීප වෙනවා ලු එකෙන් පස්සේ.ඉතින් ඔන්න එදා රෝහණ මාම දඩයමේ ගිය දවසේ camp එකෙන් හැතැප්මක් යන්න කලින් ඔය මුව රංචුව හම්බ වෙලා.ඉතින් මාම ඉලක්කේ අරන් අර සුදු මුවාට වෙඩි තියල.ඉලක්කෙට වැදුනම හරි සතුටින් ගියාලු,අනිත් මිනිස්සු කියන කතා බොරු කියල පෙන්නන්න අද පුළුවනි කියල,මරුන මුවාව අරන් එන්න.ඒත් එතනට ගිහින් බැලුවම මොනවත්ම නැති ලු.ඉතින් ඔය සිද්දියෙන් හොඳටම බය උන රෝහණ මාම ඉක්මනින් ආයේ camp එකේ කාමරට ඇවිද දොර වහගත්ත ලු.එතකොට ටිකක් හවස් වෙලා ලු.මෙන්න ටිකකින් කාමරේ දොරට කවුරු හරි තට්ටු කරන සද්දයක් එනවා ලු "ටොක්..........ටොක්.........."

(ඔය වෙද්දී ඉතින් අපි කට ඇරන් අහන් ඉන්නවා බයේ වෙවුල වෙවුල.මට නම් හිතුනෙම අර මුව අවතාරේ ඇවිත් දොරට අනිනවා කියල.හැබැයි තාත්ත හිනාව තද කරන් කතාව කියන්නේ.)

"ටොක්.....ටොක්....."
ඉතින් රෝහණ මාම ඔලුවේ ඉඳන් රෙද්දක් පොරෝගෙන උන විකාරෙන් වගේ ගිහින් දොර ඇරලා බැලුව ලු.camp එකට කෙලින්ම ඈත කන්දක් තියනවා ලු.බැලින්නම් අර තුවක්කුවේ මූනිස්සම-මුවාට වෙඩි තිබ්බ එක.අර කන්දේ වැදෙනවා ලු,ආයේ ඇවිත් දොරේ වදිනවා ලු.ආයේ ගිහින් කන්දේ වදිනවා ලු.ආයේ ඇවිත් දොරේ වදිනවා ලු.lol.

බය හිතෙන කතාවක් අහන්න පෙරුම් පුර පුර හිටපු අපිට ඔය වෙලාවට හොඳ කේන්තියක් එන්නේ!!!

අනික තමා "අනේ ... පව් ..." කතාව,මේක නම් ඕනේ කෙල්ලෙක්ට කියල බලන්න.same reaction

රෝහණ මාමගේ senior officer කෙනෙක් එයාගේ නිල නිවාසේ ඉස්සරහ ලස්සනට උදුපියලිය වවල තිබ්බ ලු.ඒත් දියතලාවේ ඉන්න හාවුන්ගෙන් ඕක බේර ගන්නම බැහැ ලු.මුන් රෑට ඇවිත් කාල දානවා ලු.

ඉතින් මෙයා කල්පනා කරලා හොඳ උපායක් දාල.කොහෙන්දෝ මන්ද පැතලි කළු ගල් ටිකක් උස්සන් ඇවිත් මිදුල පුරාම අතුරලා.ඊට පස්සේ ඕක උඩින් දුම් කුඩු ඉහල.ඊට පස්සේ දවසේ උදේ ඇවිත් බලද්දී හාවෝ අට දෙනෙක් මැරිලා ඉන්නවලු.උන් උදුපියලිය කන්න ඇවිත්,ඒත් හුස්ම ගනිද්දී අර දුම් කුඩු නහයට ගිහින් ,කිඹුහුම් ගිහිල්ල කළු ගල් වල ඔලුව හැප්පිලා මැරිලා!!

"අනේ පව්......."
ඕක අහන හැමෝගෙම පළමු ප්‍රතිචාරය ඕක ("කිඹුහුම්" කතාව ඔලුවේ register වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා.lol.)

ඉතින් ඔය කතා ඔක්කොටම කොහෙන් හරි සම්බන්ද උන රෝහණ මාම ඊයේ රෑ නැති උනා.මල ගෙදර අපි යන්නේ හෙට.හරිම දුකයි.මිනිහෙක් ගැන මම මතක තියාගන්න කැමති සොඳුරු අවස්ථා විතරයි.ඉතින් ඒ මතක හැමදාටම තියේවි. ඔබට පින් ලැබේවා,ඉක්මනින් සසර කෙටි කරගන්නත්,මතු භවය සුභ වෙන්නත් කියා පතනවා .

Miss you all!

Today's Mr.cute's birthday.I know I know...I forgot to put a post here on my brother's birthday but I haven't forgotten this.hehe.no actually I had no idea it was today.time fly!daz had a reminder on her phone.hmm...we're now middle of a very boring lecture,wondering what's happening in our old institute.

We miss old friends...
Miss our beloved lecturers...
Miss that quite environment...
Miss your chocolate cake on your birthday...
Miss the fun when students bath you with painted water,and snow sprays...
Miss cafe guys delicious lime drink and nescafe...

Oh,but don't miss it's stinking,always under construction washrooms!hehe

Worst day in months!

I hate dentists!do you know why?when I was 12years old,that cruel dentist who worked at Visakha Vidyalaya's dental lab filled one of my teeth and tortured me (until I almost faint) for about an hour in the process!it wasn't even a permanent filling.But I was scared to death and avoided her so that teeth had to be removed when that stupid temp. filling started to fall in pieces.ugh!

So after that I hate dental labs and dentists.But today...grr...I can't avoid it any longer cos there are three teeth that need filling.and one,to remove.I brush my teeth twice a day and I don't like sweets except chocolate,mashmellows and chewing gum....! I don't know why those decay like this.too weak I guess...

It's pretty pathetic seeing me when my teeth is filled.if an outsider heard me he might think dentist is raping me or something.cos even before that damn grinding machine starts,I beg,moan,cry,whimper and plead not to hurt me.totally freak out.lol.like a five years old!

I guess that's a phobia.dental phobia...that sickening gringding sound makes me nauseous! And I start to shiver when i'm in my cue.and I start sweating when I see that big chair (it has a name right? I don't know) and when the dentist asks me to lay on that i start hyperventilating!ugh.it's pure mortification.I can even cut myself,watch when the needle go through my skin in a blood test.but god!no teeth filling!

So today's a very bad day for me.I'm leaving in now to meet a dentist and to fill three goddamn teeth!

Will he use local anesthesia if I ask?oh,I will even beg him on my knee if he wants...

Oh god.give me strength....hehe.i'm nervous....shit.

Must go.bye bye

post filling note-

well,dentist was a lady doc.she's great! It didn't hurt!but that women charged Rs1200! Only for 2 teeth!

said 3rd one doesn't need filling.but the worst case is,she didn't fill a tooth what I told her to fill.said there isn't a cavity.and filled another one which doesn't hurt!hehe.mad docs!

PPS-just got a lift from my 15years crush's (a guy a had a crush since I was5 yrs old) daddy.lol.it was totally awkward.I have no idea what to talk/say in a situation like that.so I end up showing how dumb I really am.gosh...
I looo....ve that uncle,looo...ve that aunt.but their son is a complete moron! I don't like him now.huh.lucky bastard...

Back to myself

You know how much I love rain...as long as there're no floods.....mmm...it's raining now and my mood's again glowing....I missed me...

I'm on my way home from international book fair colombo.couldn't go on poya day,so went today.felt so lonely....last week ish said she'd come with me,but yesterday cancelled our plans.says she can't go cos there's so many memories of her ex boy friend(he dumped her last week) bond with fair.well....I have pretty memories with my guy too...cos we both love books and went there in 2008 and 2009.but past is past.savour the memory.life your life...silly girl.hmm...

And daz...she's studying...hehe.yeah.game's on baby.....mm...at kiribathgoda now.you know there was a super cute,super handy,super sexy boy sitting infront of my seat.ah....he broke my hear and left me at 4th mile post :-(

ok.must go now.tc.c ya

මේ දවස් වල විස්තර......


ඊයේ අපි කොළඹ අන්තර්ජාතික පොත් ප්‍රදර්ශනය බලන්න ගියා නෙ.මම නම් ඇත්තටම 'බලන්න' ගියේ. අන්තෙටම හිඳිලා ඉන්නේ මම මේ දවස් වල.එන සතියේ දවසක ආයෙමත් අම්මල එක්ක යනවා.එදාට නම් පොතක් දෙකක් ගන්න පුළුවන් වේවි.නිලූ හෙට යනවා ලු.මට එයා එක්ක යන්න වෙන්නේ නෑ.දවස් 3 ක් යන්න බැහැ නෙ. පොත් දැක්කම ආසයි. Expographics එකේ stall එකට ගියාම එලියට එන්න හිතෙන් නෑ.මම ඉතින් ගියේ මගේ සදාතනික මිත්‍රයා Dazzled එක්ක තමා.එයා නම් පොතක් දෙකක් ගත්ත.මම සහයෝගය දුන්න comments වලින්. :D

මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කම්මැලිකමෙන් ගත වෙනවා මේ ටිකේ.studies,exams,assignments,home work, සහ අම්මගේ බැනුම් .hehe. මේ ටිකේ සැහෙන්න මූඩ් අවුල් වෙලා ඉන්නේ.ලෝකේ දීප්තිමත් වැඩි.තේරෙනවද?too bright.දවල් වරුවෙම මට පිස්සු වගේ.එලිය වැඩි.....වහිනවා නම්......ආයේ රෑ වෙනකන් මට ඉවසිල්ලක් නෑ.වෙලාවකට මට හිතෙනවා මානසික වෛද්‍යවරයෙක් ලඟට යන්න.ඇයි දන් නෑ මට දවල් වරුව පේන්න බැරි.මම තාත්තට කිව්වා ඉක්මනටම මගේ කාමරේට ගාන්න කළු පාටයි,තද කොළයි තීන්ත ගෙන්න කියල.එතකොට එක ඇතුලට වෙලා වත් හිටියහැකි.

අපි ගිය සතියේ නුවර ගියා.අන්න එහෙ නම් මට හරියන පරිසරයක් තියනවා....cool.....dark.....misty.......lovely! නිලූ ගේ නෑදෑ කෙනෙක් ගේ දැන හැඳුනුම්කම මත අපිට හවස දළදා පූජාවට කලින්,විශේෂ අවසරයකින් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුන.හැබැයි ඒ වගේ වෙලාවට මට හරි වැරදිකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා.අනිත් මිනිස්සු පෝලිමේ ගිහින් ඈත ඉඳන් වැඳලා යද්දී එහෙම ඇතුලටම අපි විතරක් යන එක හරි නෑ වගේ.එත් ඉතින් අනිත් අයත් හැඳුනුම්කම් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා නම් අපි විතරක් අවස්ථාව තියෙද්දිත් එහෙම නොකරන්නේ මොකද කියලත් හිතෙනවා.නිලූටයි එයාගේ ඥාති මාමාටයි පින්. :D

අපි ඒ ගෙදරින් දවල් කෑම අරන් වටපිට බලන්න ගිය.හරිම ලස්සනයි.ඒ ගෙදර තියෙන්නේ කන්දක් මද හරියට වෙන්න.වටේම තව කඳු ගැට.ඒ කඳු වලත් ගෙවල්.ලස්සන ගෙවතු,ඈත කඳු පෙළවල් තියනවා මීදුමින් වැහුන.කියල වැඩක් නෑ.අපි පේරාදෙණිය පාර්ක් එකටත් ගියා.එක නම් වැස්සෙන් තෙත බරි වෙලා.

hmmm.......ආයේ කොච්චර කාලෙකින් post 1 ක් දාන්න ඉඩ ලැබෙයි ද මන්ද.මාව එරිල ඉන්නේ strategic level එකේ.hehe. ඒ අස්සේ law entrance ළඟ ළඟ එනවා.හපෝයි.......මට බැරියෝ......
good night.take care buddies........ඔයාලගේ blogs වල comments දාන්නේ නැති එකට සමාවෙන්න.bye bye......

Avoiding...

There are things I like,and things I try to avoid my best when I'm in a crowd.today's a good example.well...I forgot to tell you guys about it.was really busy:-)

achchige 3maase bana ada.now the house is almost empty,beside few cousins and relatives.but 2hours ago there were more than two hundred people here!

I hate when everybody ask me what i'm doing now.and about future plans...ya i have plans.the thing is i don't want to share those with all these nosy women,and specially our next door thick headed Mr.engineer.(Eng,ACCA,ACIM,ACMA ....etc)why me?i'm glad he's married,or else people would suspect he has a huge crush on me or something.he was like a magnet!thousand and ten questions!from my education,desired jobs to my bro...

So i do it my way.my bro told me how to deal with these type of guys several years back.i let them have the satisfaction they need.i tell them i don't have any other plans beside finishing this damn course i started.hehe.well that's a one plan.lol.

And i hate when guys who haven't seen me for years stare at me like i'm some kind of a freak...and my mother's struggle to introduce me to them and making me even embarrassed by asking whether i remember those people,in which case,i don't have any clue who they are!why didn't our grand parents and grand -grand parents use birth controlling methods?hmm it could've made things easy.lesser number of unknown relations...

Again,i avoid people who try to compare me and my mom.i hate it...!

Ofcourse there are some things i like too.i love our small group of relations from kadawatha.and truly...i loved krishid akka's baby! Such a cute,adorable,sweet baby....mwah...! i'm dying to have such a baby!

K then.tmrw's gonna be tight.daane ne.must sleep now.good night.take care buddies

ගිය සතිය


හරිම eventful සතියක්.ඊයේ ගැන කියනවනම් මම රෑ නිදාගන්න යද්දී මගේ ඇඳ උඩ මීයෙක් හිටිය.මීයෙක් කිව්වම ඔලුවට යන්නේ අළු පාට, බඩ මහත,දිග රැවුල් ගස් 3,4 ක් තියන උල් දත් 2 කුයි pointed හොම්බකුයි තියන මීයෙක් නේ. හැබැයි මෙය නම් හරිම sweet මී පැටියෙක්.ක්‍රීම් පාටයි.නැට්ට රෝස පාටයි.හරියටම ලේන පැටියෙක් වගේ.එයාව අල්ලගන්න දුවල ගියත් එයා මට වඩා වේගෙන් ගිහින් ඇඳ යට හැංගුනා.කොච්චර හෙව්වත් ඊට පස්සේ දැක්කේ නම් නෑ.

තව මම ගිය පාර post1 දැම්ම දවසෙම රෑ ,හරියට දෛවයේ සරදමක් වගේ,අපේම මාමගේ වැඩිමල් දුව (again,only 16 years old) පැනල ගියා ,එයා වත් හරියට දන්නේ නැති කොල්ලෙක් එක්ක.මට මුල් දවස් 2,3 නම් තිබ්බේ ලොකු තරහක්.දැන් නම් දුකක් එක්ක නංගිගේ අනාගතය ගැන බයක් දැනෙන්නේ.ඊයේ couple1 අපේ ගෙදරට ආව.බන්දලා දෙන්න විදිහක් නැති නිසා පොලිසියට ගිහින්,කල වයස හරි ගියාම බන්දලා දෙනවා කියල පොරොන්දු කරවන් දෙන්නව ගමට යැව්වා කොල්ලගේ තාත්තලත් එක්ක.පව්.

ආහ්....ඇයි තව මම ලසඥ්ඥා (lasagna) හැදුව නේ!හැදුව නෙමේ හදන්න උත්සහ කළා.මම food city කිහිපයකම හොයල බැලුවත් මට ලසඥ්ඥා noodles1 හොයා ගන්න බැරි උනා.ඉතින් පැස්ටා packet 1, ස්පෙගටි packet1 කුයි,චීස් ,සෝස් ,කුකුල් මස්,සොසේජස්,බෙල් පේපර්ස්,තක්කාලි,ළූණු එහෙම අරන් රෙසපි එකේ විදිහට හදල බේක් කලා.හරිම ලස්සනට ,සුවඳට ආව [දැම්මේ නැත්තේ 'ඔරිගානෝ' විතරයි.food city එකේ වැඩ කරන එක්කෙනෙක්ගෙන් ඔරිගානෝ තියනවද ඇහුවම ආයේ මගෙන් ඇහුව 'මොකක්ද?ඔරිගාන?ම්ම්ම් අර spices තියන රාක්කෙ බැලුවද ?' කියල.මම ඔව් කිව්වම එයා වෙන senior සේවකයෙක් ලඟට ගිහින් අහනවා 'ඔරිගාමි' තියනවද කියල !මම වැඩේ අතැරලා දැම්ම.කොහොමත් original italian recipe එකකට අනුව පීසා හදන්න ගිහින් (රෝස්මරී සහ ඔරිගානෝ herbs වැඩි වෙලා )එකෙන් බාරොන් වෙද මහත්තයාගේ පත්තුවේ සුවඳ හමන්න ගත්තට පස්සේ මම ටිකක් බයයි ඔය නොදන්නා කුළු බඩු එක්ක හැප්පෙන්න යන්න.] ඉතින් එහෙම ලස්සනට ආවට අවන් එකෙන් බාල කුට්ටියක් කපල ඉස්සුවා විතරයි මුළු දීසියම තනිකර නිකම්ම නිකන් නූඩ්ල්ස් ගොඩක් උනා.මට දුකේ බෑ.ලසඥ්ඥා noodles1 නැතුව හරියට හදන්න බෑ නූඩ්ල්ස් ඇලෙන්නේ නෑ එකට.එතකොට කුට්ටිය වගේ කපන්නත් බෑ හැබැයි ඉතිං රසයි.

පැයක් යද්දී දීසි දෙකේ ඉතුරු උනේ ගැවුන සෝස් විතරයි. :D

තව මොනවද.... ම්ම්ම් .... වැඩි යමක් උනේ නෑ ඒ ඇරෙන්න. dazzled ගේ පවුලේ අය ලබන සිකුරාදා විනෝද චාරිකාවක් යන්න දාගෙන.සීගිරියේ.මටත් ආරාධනා කලා.අම්මට නම් යන්න බෑ.නගින්න බැහැ නේ දැන්.මටත් යන්න දෙන එකක් නෑ වගේ.එයාල හිතන්නේ මම ගලෙන් වැටෙන්න තරම් බබෙක් කියල තාමත්.එක්කෝ මම පනී කියල හිතනවද දන්නේ නෑ.I'm not that depressed! කොහොම හරි උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ දිගටම.කාලෙකින් ට්‍රිප් එකක් ගියේ නෑ අප්පා.හ්ම්ම්ම්
ok එහෙනම්.මම යන්න ඕනේ.දැන් පන්තියට ළමයි 3 දෙනාත් එනවා.ටටා ඔක්කොටම :)

ග්‍රාමසේවක නෝනා තහනම් වැඩ කරද්දී අපි කලාම මොකද නේද?


ඔන්න අපේ වත්තට එන අතරමග තාත්ත දාල තිබ්බ නෙ දැන්වීමක් රඹුටන් කැඩීම තහනම් කියල. මෙන්න බොලේ දවසක් මම බලද්දී කවුද දෙන්නෙක් ගහක් යට ඉඳන් කිසි ගානක් නැතුව රඹුටන් කඩ කඩ,ඒ මදිවට ආයෙමත් අපේ ගේ පැත්තටත් එනවා.බලද්දී අපේ ග්‍රාමසේවක මහත්මිය සහ කවුද කාන්තාවක්.
'අපි මේ රඹුටන් ගෙඩියක් කඩා ගත්ත' කියල හොඳට හිනා වෙලා අපේ ජන්ද පත්‍රිකාව දුන්න.හ්ම්ම්ම් ග්‍රාමසේවක නෝනා නිසා නිකම් හිටිය.

ඕක අතාරිමුකෝ.මේ ලඟදි අපේ මාමගේ ගෙදර පොඩි හොරකමක් උනා.රුපියල් 20000ක විතර පාඩුවක්.ඉතින් නීතියේ හැටියට පැමිණිල්ල සමග 1 දවසේ අරක්කු බෝතලේකුත් දුන්න ලු. දවස් 2 ,3 කට පස්සේ අපේ case එකේ සැක කාර පාර්ශ්වය අපේ නැන්දට තර්ජනය කරලා එකටත් පැමිණිල්ලක් දාන්න අපේ අම්මයි නැන්දයි ආයෙමත් පොලිසියට ගියා.හ්ම්ම්ම් අපේ කාරුණික පොලිස් නිලධාරී මහත්මයෙක් නිකම් ආ ගියා තොරතුරු කතා කරන ගමන් අහල මාම කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියල.

නැන්ද වැඩි කල්පනාවක් නැතුව 'හිල්ටන් එකේ' කිව්වලු.
දත් ඔක්කොම පෙන්න හිනාවක් දාපු ඒ මහත්මය 'ආ එහෙමද? එහෙනම් අපේ රන්ජිත් අයියත් එක්ක ඒ පැත්තේ ගිහින් එන්න බැරියැ!!' කිව්වා ලු. (රන්ජිත් කියන්නේ අපිව පොලිසියට 'හොඳින්' අඳුන්වල දෙන්න ආපු කෙනා ලු )
ඉතින් අපි දැන් ඔය පාඩුව ඔයින් ගියාවේ කියල කරබාගෙන ඉන්නවා.හිල්ටන් එකෙන් පොලිස් මහත්වරු දෙතුන් දෙනෙක්ට කන්න දෙන්න තරම් වත්කමක් නැහැ නොවැ....

තව කතාවක් තියනවා ඔය නීතිය ගැන.අපේ දුර නෑදෑ කෙනෙක්ගේ දුව පැනල ගියා ගියා මාසේ.මනමාලය ප්‍රාදේශීය සභාපතිතුමෙක් ගේ ලගම නෑදෑයෙක්.ඉතින් පොලිසිය පැමිණිලි සහ විත්තිකාර පාර්ශ්වයන් දෙකම පොලිසියට කැඳවල තියෙන්නේ පාන්දර 1 ට විතර .තව අර නෑදෑ මාමට ඊට කලින් කිව්වලු විත්තිකාරයෝ කතා කරන්න කැමති ගෑනු ලමයව ගෙදර එක්ක යන්න කතා කරන්නේ නෑ කියල පොරොන්දු වෙනවනම් විතරයි,ඒක නිසා පොලිසියට පොරොන්දු වෙන්න කියලත්.කෙල්ලට වයස 16 තාම.ඒත් පරිවාස භාරයට දාන එකට පොලිසිය විරුද්ද වෙලා.තව පැමිණිලි පාර්ශ්වයෙන් සටහනක් ගන්න හදල මින් මතු මේ පිලිබඳ කිසිදු පියවරක් නොගන්නා බවට.ඒ පාර නම් අර නෑදෑ මාමට මල පැනල.කොහොම උනත් සාධාරණය ඉෂ්ට වෙලා අර ජෝඩුව යන්න ගිහින් hik .ගෑනු ළමයට බඳින්නත් බෑ,වයස නෑ නෙ.අනේ මන්ද. මොනවා උනත් ඒ ළමය වාසනාවන්ත වේයි කියල පතනවා.මොකද ආයේ එයාව බාර ගන්න අදහසක් අම්මලාගේ නෑ.මනමාලය දාල ගියොත් වැලේ වැල් නෑ.

දැන් අර ස්ථානාධිපතිතුමාව ගෙදර යවන සැලසුමක් මේ මොහොතේත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ලු.මම නම් නෑ ඕවට....

ඉතින්.......මම මේක තවදුරටත් දින පොත වගේම පාවිච්චි කරන්නේ නෑ.මොකද මේ ටිකේ මට හිතෙන ඒවා මේකේ පොස්ට් කරන්න භයානක වැඩි.ඉතින් එකට මම වෙනම පොතක් ගත්ත.මම මේකේ හිතට එන පුංචි පුංචි ඒවා ලියනවා.:) හරි එහෙනම්.දැන් යන්න ඕනේ.වැඩ ගොඩ...යි.tataaa

අද පාර්ටියක් !! :) සුබ උපන්දිනයක් daz !

අද විශේෂ දවසක් .... dazzled ගේ උපන්දිනය.ඉතින් අපි මේ plan කරන් ඉන්නේ අද හවසට එහෙ යන්න.මම එයාට හැදුව special hand made තෑග්ගක්.ඒක මේකේ post කරන්න බැහැ මොකද එහෙම කලොත් කිසිම surprise 1ක් නැහැ නේ...තව...මගේ උගුර බල්ලෝ කාල වගේ.sore throat .ඉතින් අද ice cream කන්න නම් බැරි වෙයි වගේ.අයියා කතා කලා මේ දැන්. office එකේ ඉඳන්.ම්ම්ම් .....කොන්ඩේ තව වැවිල!කාලෙකින් කතා කලේ අයියා එක්ක.miss him .....

class ගැන නම් කියල වැඩක් නෑ.daz මාව නැති කරලා post 1ක් දානවා කිව්වා,මම මේ විශේෂයෙන් ආවේ ඒක බලන්න, වෙලාවට දාල නෑ.කොහොමත් class1 මොනවා උනත් ඒ කතා මේකේ තහනම්.අඩු ගානේ institute 1 මොකක්ද කියල වත් ඕනේ නැහැ.හැබැයි එකෙන් රස කතා ගොඩක් මිස් වෙනවා. bus කතා නම් කිව්ව හැකි.ගිය ඉරිදා bus1 එද්දී කවුද මන්ද මෙන්ටල් පොරක් මගේ ලඟින් ඇවිත් ඉඳ ගත්ත. ඔලුව රිදෙන නිසා නිදාගන්න කියල dazzled & මම එක ළඟ සීට් 2ක ජනෙල් ළඟ ඉඳ ගත්තනේ ... (which was a bad idea ).ඉතින් මම මේ මගේ ෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් download කරමින් හිටියේ.මේ මනුස්සය මගේ ෆෝන් 1 දිහා හොඳට බලල සාක්කුවෙන් ගත්ත එයාගේ ෆෝන් 1 .hehe .එකම ජාතිය!ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා 'what's the time now?' කියල ! settings හදා ගන්න වෙන්න ඇති.ඉතින් මම කිව්ව.ඊට පස්සේත් නිකන් පලවෙනි පාරට දැකල වගේ හිසේ සිට දෙපතුලට යනකන් search කරනවා.dazz නම් කියනවා මිනිහ imprint වෙන්න ඇති කියල. (දැන් අපි twilight terms වලින් නේ කතා කරන්නේ.)hehe .හැබැයි වැලමිටෙන් මගේ ඇලපතට අනින්න ගත්තම නම් මගේ ඉවසීමේ සීමාව පැන්න.මම දවා අළු කරන බැල්මක් දාල dazz ගේ සීට් 1 උන්න පුද්ගලයත් එක්ක සුහද මාරුවක් දා ගත්ත. ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම bus එකේ යද්දී මිනිස්සු අපිටම වධ දෙන්නේ? කරුමයක් !

වෙලාව 11.21 .දැන් වත් මූණ හෝද ගෙන කාමරය අස් කරලා උයන්න උදව් වෙන්න ඕනේ.yuck .bath room එකත් අපායක්.එක හෝදන්නත් ඕනේ.ඊට පස්සේ 3.30 වෙද්දී මගේ ගෝලයෝ හතර දෙනා එනවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පන්තියට.මගේ උගුරට මොනවා වෙලා තියෙයිද මන්ද එකෙන් පස්සේ නම් .ඉතින් ....දැන් මම යනවා .ආයේ පුළුවන් උන දවසක දිනපොත ලියන්නම්කෝ .... :)

OMG! results!!

I'm expanding,my chest can't hold this.i'm gonna burst!!i'm gonna explode!!yes!! i've PASSED!! can you believe it!! all four.!passed!!goda!!ela!!cool!! i danced,screamed,woke up my parents,kissed them-hugged them.ela ela.yantham athi.

here we come achievers!! (or ABS or mercury or whatever,any class,except our old institue ... )

damn. I feel so good....


1-මේක හරියට පේනවද මන්දා...ඕක මෙහෙන්දි design1ක්.මගේම design1ක් හරිද!ඕක කැතයි නම් වැරැද්ද මගෙ නෙමේ ඔය ෆොටෝ1 ගත්ත phone එකේ.hehe

2-this time for africa...මේ ඉන්නෙ සකුමි.මුලු මාසෙම වගේ ඕක මගෙ අතේ තිබ්බා.

3-ඔය තොප්පිය හැදුවෙ මම.අව්වෙ අම්ම වැඩ කරද්දි ඉර එළිය පරාවර්තනය වෙනවනෙ.හැබැයි අම්ම රෙදි වනන්න යද්දි වත් ඕක දාන්නෙ නෑ.පොඩි උන්ගෙ party hat1ක් වගේලු :(

4-මේ ආච්චි.හ්ම්.මූණ තියෙන1ක් දැම්මෙ නෑ.ආච්චි ජීවතුන් අතර හිටපු කාලෙ ලස්සන එකක් දාන්නම්කො.

5-මේ වැස්ස දවසක අපේ ගෙදර ඉස්සරහ.ඔය ලස්සනට තිබ්බ මල් වැට තමා අම්ම උදුරලා දැම්මෙ:( ඈත පේන්නෙ හා කූඩුව.බලු ප්‍රහාරයෙන් පස්සෙ ඒකෙ වැඩ ඇණහිටියා.

p.s. දැන් PC කරදරය හරි.chaminda අයියාට තුති.මම හිතනවා,atleast I wish...අනේ මේකෙ IE bookmarks ටික එයා බලන්න නැතුව ඇති කියලා.මොකද මේක bookmark1කට දාල තිබ්බනෙ මම!මොනව උනත් මම නම් ආයෙ එයා ගෙදරට ආවොත් කාමරෙන් එළියට යන්නෙ නෑ කියල හිතාගත්තා.ලැජ්ජාවෙ බෑ....:D

Twilight

I know what dazzled meant by telling that she doesn't have a crush on Edward,but it's hard to explain that.cos now I feel the same way.lol.the author had used a women's weakest point when creating the hero in twilight.a god like creature,I don't know why she's kept using the word-creature.it's rude,and with all his unbelievale powers,strength,ability to appear whenever his girl's in danger,his love,personality,struggle with his emotions...his desire for her....everything,that's all a women fancies.


I don't deny that the story's good.mentioning that i did only read half.my dear brother appeared suddenly at 6 p.m. and announced that he's gonna remove my account and the guest account cos i'm misusing his laptop.how could he?pathetic git.sorry.but I had to stop just when bella ran away from her guards.so I don't mind swearing.and after all those things i've done today and my good behaviour,I deserve some kinda encouraging reward.well....I could've been more than happy if he stayed at hospital tonight as well.we could manage better without him.huh.

even after the little tantrum I had yesterday,after which I decide i've lived enough,(btw I decided not to remove my previous post.it's really funny.)I was inspired by an interesting thought.what if I get a chance to be a vampire!!ofcourse,I'd love to! I don't like drinking blood and all of that,but look,i'm gonna get hundreds of years for myself..means surely i'm gonna get enough time to complete my EDUCATION no matter how much time it takes.lol.and I could repeat sitting for the law entrance exam until I get selected.complete all my work i've started and left abandoned.missing the best details?yep i'm gonna be extremly beautiful too.ha ha.

wonder what's my range of heroine is.I mean my type.like bella to edward.surely Mr.sweet had some qualities in him.lol.he made me forget to breath.and i've really lucky i'm not ivory skinned.(though I've always wished I was)otherwise i'm gonna be obvious,blushing to my hair tips!!forget him.it's too painfull to think about that memory.hehe.i'm impatient.can't wait until15th.my idling will be come to an end,but I need a change so badly.

right now i'm watching FIFA with dad.netherland Vs Uruguay.nice match.but i'm sleepy.bye then.tc

i'm feeling really bad

I know,and I admit that i'm not a good daughter...but what can I do?I just don't want this...I don't want this life...it's useless...I can't do this anymore.everything's complicated.I hate being a girl.A daughter....I admit i'm lazy....but I'm doing the best I can.yeah.....not the best.OK OK I said I know i'm not a good daughter!!!!!

I hate to hear mother's chorus about me -'doing nothing at all' from morning until I sleep...today I tried to be a good girl.I helped mom to cook lunch,then cleaned the bathroom.Then did a mistake in the evening,just by watching 'Ratatouille' from this lap,cos bro had left it home.it's a funny,humorous cartoon.I think it's my laughter that made father furious.well,couldn't help that.it was so funny!

so... i was held half an hour,told to be sit down infront of him,and while giving advices how sad he feels to see i'm acting like a girl in a boarding place,father made me feel worse by ripping off some curtains to show his anger.As I admit my mistakes,I sat silently.

dazzled yesterday told me about her favourite series-twilight,which she's reading over and over again these days,like Edward in twilight,who planned hundreds of plans how to kill Bella (within just one hour) when he first met her, I planned a dozen methods to kill myself within that half an hour!so depressed I was.Then I remembered the cute top I bought at 'Cool Planet'...mind you,I didn't buy that,thanu gave me money,cos I hadn't money with me that day.I must wear it even once.what a waste if I don't.it's cooooooo...l.and then I remembered my translation.god,still half of it remains untouched.

And there's one disadvantage when you're part of a 'respectable' family.you can't decide about your own life as you wish.How will others say if I suicided?one brother is a doctor,and her eldest brother lives in australia-IT pro,Sister-in-law doing MBA,and baught disgrace to the whole family....so...I thought I might find a proper time and place to finish myself off without making such a fuss...hehe.honestly.one reason for ditching my guy was my family.just one reason ok.Main thing was I realised that I don't love him and neither he.why on earth I talk about him now?hmmm....though I hate that memory I can't forget he was a huge strength to me for almost two years.I don't say my parents wasn't.But...that's quite different.

I can do anything except women's work.I can draw paintings until my fingers are numb.I can write until it runs out of ink in my ink pen.I can read until my eyes are red and watering.But I can't mop,sweep,clean,wash and specially,growing flowers.I bought a cactus from that flower exhibition cos the man at that stall said it only need to be watered once a week!

mom thinks she's gonna wed me to some worthy man one day.poor mommy.she never understood me,and never will.I like babies,to love,to be loved...but I can't.The begining was a mistake.I have to start everything from the begining.this isn't the right place for me.I don't mean the family.everything.from my tips to toes,and from my birth to this moment,this was a mistake.I don't belong to this world.I want to start from the begining

anyway I thought I should behave nice from today on.I'm going to wake up early in the morning.cook the breakfast,clean the whole house and try to be the daughter they want.hmm...I don't want to hurt them.but i don't know.there's something wrong in the system.I feel something missing.you know,thinking about life & world too much isn't good for your health.and that's what i always do.I wish i'm a boy.so I can say goodbye to everything and fly somewhere to find my life...but i'm stuck here.well,daz said results are coming on 15th.hope there would be something to cheer me up,but I dread I've failed all four subjects!!

and.....I don't mind you guys reading my blog,which is actually my diary.I'm sorry if I made your minds buzzing.it's me,poppy.and i'm supposed to be crazy you know :) hehe.don't start giving me more advices cos i'm already having enough.hehe.I know what to do.or rather I think I know what to do.....mmmm.....must sleep.or mmm....what if I watch Ratatouille from where it's interrupted by father?lol.why not eh?anyway.I'm stopping now.bye bye.tc everybody

කොහොමද ඉතිං?


හ්ම්....කාලෙකින්....මේ දවස්වල ජීවිතේ මම කැමතිම විදිහට ගෙවෙනවා...උදේ නවයට විතර අම්ම ඇවිත් කෑගහනව,බාගෙට හීන දැක දැක ඉන්න මට ෂුවර් නෑ ඒ මටද නැත්නම් එළියෙ කුස්සියෙ අනවසරයෙන් නිදාගන්න බල්ලටද කෑගහන්නෙ කියලා..දන්නවද,මම හීනෙන් දැක්කා මෙසී ඇවිත් මගෙන් අහනව රඹුටන් ටිකක් කඩාගන්නද?කියලා.මට හීනෙන් පිස්සු හැදුනෙ නැති ටික විතරයි!!බ්‍රසීල් out උනාම හිත හදාගත්තා ආර්ජන්ටිනා ඉන්නවනෙ කියලා.hmmm මම නං ආයෙ FIFA බලන්නෙ නෑ.එන පාර වත් ඉතාලිය,පෘතුගාලය,බ්‍රසීල් සහ ආර්ජන්ටිනා semi finalsවත් ඒවා..

ඉතිං කොහොමහරි 10ට විතර හීන ටික බලලා ඉවර වෙද්දි තාත්තා ඇවිත් අන්තිම නිවේදනය නිකුත් කරනවා කෑම හැදුව,ඉතිං දැන් වත් නැගිටින්න කියලා.මම හැබැයි පහුගිය දවස් දෙක තුනේ නම් වේලාසන නැගිට්ටා.මොකද මම නවය වසරෙ පොඩි උන් තුන් දෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය උගන්නන්න ගත්තනෙ!සෙනසුරාදා නවයේ සිට එකොළහ තෙක්.දැනට නම් නොමිලේ.පහුවෙලා බලනවා,වැඩේ නැගල ගියොත් ඉතිං...අනේ මන්දා.මේ පැත්තෙ ඉන්නෙ මැටි මෝල්ලු ටිකක්.අන්තිමේදි මට සාහිත්‍යත් එපා වේවි.

ඉතිං නැගිට්ටට පස්සෙ මට කරන්න දේවල් ගොඩා...යි!මම ටික වෙලාවක් උදඩ් වෙනවා දවල්ට උයන්න,ඊට පස්සෙ පොත් කියවනව,පොත පරිවර්තනය කරන වැඩේ කරනව,මහනව,චිත්‍ර අඳිනවා,ආයෙ හත වෙද්දි TV1ලඟ.FIFA විතරයි.අපෝ මට නාට්‍ය පේන්න බෑ.

අම්මයි මමයි තීරණය කලා මල් වවන්න ගන්න.ඉතිං අපි විහාරමහාදේවි park එකේ ප්‍රදර්ශනයෙන් රෝස මලුයි තව ලස්සන මල් පැල ටිකකුයි ගෙනාවා.අවුරුදු විස්සක් විතර ගෙදර ඉස්සරහ තිබ්බ ඉක්සෝරා පඳුරු වැට අම්ම උගුල්ලලා දැම්මා.මට නම් හරි දුකයි.ගේ හරියට හෙලුවෙන් වගේ.ඒ මදිවට ඇඳුමක් ටිකකට වේලෙන්න දාන්න තැනක් නෑ.අම්ම හදන්නෙ එතන සයිප්‍රස් හිටවන්න.

තව....ආච්චි නැති නිසා කියන්න බැරිතරම් ගේ පාලුයි.මේ මාසෙ ප්‍රතිථල එනවා ඒ අස්සෙ.(බයේ බෑ)ඊයෙ තිමාලි නංගි ගෙට වෙලා.මළ ගේ ඉවර වෙලා recession period එකක ඉන්න අපිට මේක දරාගන්න අමාරු ප්‍රහාරයක්..hehe.මොනව කරන්නද,මාමගෙ දුව නිසා...හිතාගන්න බෑ මොනවද දෙන්නෙ කියලා.කරාබු දෙකක්?hmmm no idea...

අනික තමා ජීවිතේ කැමති විදිහට ගෙවුනත් ඒක ටික ටික මට එපා වෙනවා.ඒක කිව්වෙ ජීවිතේ.අම්ම දවසෙම චෝදනා කර කර ඉන්නව.හැම දේ ගැනම..චූටි අයියා ගෙදර ආව දවස් දෙකේ ඒක වැඩි වෙනවා.එයා අම්මගෙ විතරක් නෙමේ මගෙත් ලේ කෝප කරවනවා.දැං මේ එයාගෙ laptop එකෙන් හොරෙන් post1 දාන්නෙ.එයා පන්සලටද කොහෙද ගියා.ආයෙ කවදා ලියන්නද මන්දා..

පහුගිය ටිකේ හවස ජිම් ගියානෙ මම!ඊට පස්සෙ දාඩිය දාලා වැඩිකමට කසලා කසලා හැමතැනම rash ඇවිත්.ඒ වැඩෙත් ටික කාලෙකට ඇණහිටියා.ඒ කාලෙ ආච්චි හොරෙන් පිට කසනකොට මමං සැර දැම්මෙ,කසලා තුවාල වෙන නිසා.ඒත් දැං තමා තේරෙන්නෙ.හරි අමාරුයි, ටික වෙලාවක් යද්දි පංචේන්ද්‍රියන්ගෙන්ම එන සංවේදන වෙනුවට චර්මයෙන් එන දැනීම් විතරයි මොළේට යන්නෙ...

තව....මාසෙකට විතර පස්සෙ ඊයෙ dazzledව meet උනා.අපේ ගෙදර ආවනෙ එයා!අඟහරුවාදා විතර එහෙ යන්න ඕනෙ.ඉතිං...වැඩ තියනව.මම යන්න ඕනෙ.pc1ට modem1ක් ගත් විගස නැවතහමුවෙන්නම්.bye bye friends....

hmmm

granny passed away...peacefully....without much pain...it was fast....and it was 3.14 a.m. at srilankan time.now the body has been taken away.and we're waiting...we cleaned the house.and several relations clean the garden.

exam's on25th.and funeral on24th.well...I think I can manage.hmmm.i'm not sad.cos i'm happy her pain is over now....mmm...mother's having a hard time controlling her emotions....this was the first time i saw someone die.a human die.and she died on my lap.I know she's somewhere better now.cos we put pirith on radio and stayed with her,holding her hand...and hugging her.making her last moment happy.


so...nothing else to write here.wish granny may rebirth somewhere lovely.

must stop.got lots of work to do.bye bye Blog.for this week

It was a bright day.but gloomy for me

'we didn't feel 6months passing,time flew....there were interesting students and INTERESTING CHARACTORS!!Please do continue what you're doing!!' ha ha! it's not me.it was Mr.sweet who said that.so here I am...Hehe.I really think that was addressed to us.lol.interesting charactors we are.hee hee.

on my way to the class I nearly drowned in my own sweat.yesterday I heard it's flooded in colombo and thought I might end up drowning in a flood today and told my mother to give my dead body to the medical collage if I die,from which my mom thought my madness has worsened further...hehe.

now i'm in the bus.with dazzled.i'm hungry again...and I feel my stomach is burning....hunger and from something which has nothing to do with hunger....it was our final day with Mr.sweet.I sent him a chit saying good bye,and he thanked for it :( bye bye Mr.Sweet!!hug.i'm gonna miss you a lot...but surely,not gonna appear in your class even I fail this session!!

right now the bus conductor was bewildered by our kindness.lol.we gave him 106 rupees.bus fare for both of us is 56.but as the change he gave 70 in return.50 and a 20 note.for about a minute we discussed what to do.denawada nadda?denawada nadda....?20 kiyanne podi gaanakda!! hehe.then we pinched him when he's passing by.
'***** ta keeyada?'
'wisi atai (28 each)'
I gave that 20 note back.saying
'ekasiya hayak dunne'
confused,he took the note back pulled another 50 rupee note from his money in hand.lol.we both could've go from only 6rupees if we took that.but we said.
'na na oka thiyaganna.apita 50k dunna'
Looking at us like it's us who're mad he left.

now my head is aching.must stop.byeeee.gud nyt dear Blog and dear Blog readers

මියැදෙන්නෙකුගේ සිතුවිලි


අපේ ගෙදර අද මිනිස්සු හතරක් ඉන්නව.එක්කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් තව අවුරුද්දක් විතර ඇතුලත මියැදෙනව.ස්වභාවික විදිහට වයසට ගිහින් මළත් එයින් දෙන්නෙක් තව අවුරුදු හතලිහක් විතර යද්දි මැරෙනව.ඉතුරු එක්කෙනාටත් ඊට වඩා කල් ඉන්න ඕනෙකමක් නෑ මොකද එයින් පස්සෙ අරමුණක් නැතිවෙන නිසා.ඉතිං අපි මක්කෙයි කොරන්නෙ දැං?දෙන්නෙක් ගොරව ගොරව බුදි,එක්කෙනෙක් අග මුල නොදන්න මෙගා නාට්‍යයක කෑල්ලක් බලනව,අනික් එකා කල්පනා කරනව...ඔයාලත් ඊට වඩා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් නෙමේනෙ ඉතිං කරන්නෙ.(පිස්සු dial1ක post1ක් කියෝනව!)

හ්ම්...චූටි අයිය දවසක් මගෙන් ඇහුව මම මේ ලෝකෙට මොනවද කරල තියෙන්නෙ කියල.ඇත්ත තමා.මොකුත් නෑ.එයා නම් ගොඩ දෙනෙක්ගෙ ජීවිත බේරගෙන ඇති.මාත් ඉතිං මැරෙන්න කලිං මොනව හරි කරන්න එපැයි.

මට ආච්චි ගැන හරි දුකයි.අම්මා තමන්ගෙ මියයන අම්මා දිහා බලන් ඉන්නෙ කොහොමද කියලා හිතෙනවා.ආච්චිව ජීවතුන් අතර රඳවාගන්න දරන වාරයක් පාසා ජීවිතය මාස ගාණකින් දික් උනත් ඒ මාස ගණනම ආයෙමත් ඇය වධ විඳිනව.හරියට කලින් post එකේ හූනා වගේ.තනියෙන් සෙලවෙන්න බැරුව,කෑමක් බීමක් බඩට යන්න කලින් වමනය යනවා,එක් අන්තයකින් සිරුරට සේලයින් සපයන බටය,අනික් අන්තයෙන් කැතීටරයෙ බටය.මේක ජීවත් වීමක්ද?හ්ම්......

ok then.දැං ඉතිං මම ආයෙත් යන්න ඕනෙ.වැඩි කාලයක් මෙතන රැඳෙන්න බෑ.ඔයාලගෙත් mood1 අවුල් කරන්න නැතුව ඇති නේ මම?ගනන් ගන්න එපා.සියලු සංස්කාරයෝ නැසෙන සුලුය.නොපමාව පින් දහම් කරන්න!!!

උගුලක්.....


මම සිවිලිමෙන් එලියට ආවෙ බත් ඇට දෙක තුනක් ගිල දාන්න.දවල් කෑමෙන් පස්සෙ කුස්සියෙ සිමෙන්ති කණ්ඩිය උඩ විසිරිලා තියෙන බත් කැට ස්වාමි දුව පිහදාල දාන්න කලින් සප්පායම් උන් නැත්නම් ආයෙ රෑ කෑම වෙනකම්,වඩා අයහපත් දවසක් නම් විදුලි බල්බයට ඇදිලා ආව අතරමං උන කෘමියෙක් කට ලඟින්ම වහන තුරු බඩගින්නෙ....

ඒත් පහලට ගාටද්දිම මට දැනුණෙ ඉතාම ප්‍රණීත,තොල කට තෙත් වෙන සුවඳක්.මට ඉබේම තලුමැරුනා.ඔයාල නම් කියයි මට 'කොමන් සෙන්ස්' නෑ කියල.මොනව කරන්නද යාලුවා...බඩගින්නට වෙන සෙන්සස් යටයි.අනික ඒක ඇතුලෙ එක කැරපොත්තෙක් හිටියෙ නෑ.ඉතිං කිසිම බය සැකයකින් තොරව මම රිංගුව ඒ අඳුරු ගුහාව ඇතුලට...

පාට පාට කැට කැට කෑම ජාතියක් තිබ්බා ඒක මැදම.ඉක්මනින් බඩගාගෙන ගියත් ලාවට වගේ ලාටු ගතියක් දැනුණා.ඒත් ගණන් ගත්තෙ නෑ ඒක.ඔන්න ඉතිං හරි බරි ගැහිලා ඉඳගෙන ගිලදාන්න යද්දි තමා තේරුණේ වැඩේ වණ වෙලා කියලා.මෙන්න බොලේ මට මගෙ යටි හක්ක උස්සන්න බෑ කෑම එක හපන්න!
hmm...ඒක මැලියම් තට්ටුවක එරිලා.මම හක්ක ගොඩගන්න වීරිය ගන්න දෑත් බිම ඔබන්න යද්දි තමා දැක්කේ දැනටමත් ඒවාත් මැලියම් ගොඩේ ගිලී ඇති බව.ඒ විතරක් නෙමේ මගෙ වලිගෙ,කඳ,බඩ ඔක්කොම හොඳටෝම ඇලිලා.

මෙහෙම උන කෙනෙක්ට තේරෙයි මම වින්ද වධය.මට ඇහෙනව එලියෙ සද්ද බද්ද,යාලු මිත්‍රාදීන්ගෙ කථා බහ,ඒ මදිවට බඩගිනියි,but....මිලි මීටරයක් හෙල්ලෙන්න බෑ.

මට පිස්සු නොහැදුනා විතරයි.මම වීරිය අරං දැඟලුවා.මැලියම් මල්ටි බොන්ඩ් වගේ.ඒකෙන් උනේ මගෙ බටේ පිට හම ගැලවුණ එක විතරයි.ඊට පස්සෙ අර මැලියම් ගොඩේ ආයෙමත් ඇලුනෙ ලේ පාට ඇතුලු හම.තවත් දැඟලුවොත් ශරීරාංග එළියට ඒවි කියල මම බය උනා

සමහරවිට මම මළා වගේ එහෙමම ඉන්න ඇති පැයක්,දෙකක්,එක්කො පැය පහක් හයක්...අනේ මන්දා.මම දැනං හිටියා මගේ ඉරණම.
තව ටිකකින් මෙතනට ඒවි කූඹියෙක්.ඌ මෙකෙ ඇලෙනව.ඊට පිටිපස්සෙන් තව එකෙක්,තව තවත්..එකා එකා ඇලිලා මැරිල හදනව මැරුණු කූඹින්ගෙන් පාලමක්.කාපට් දාල වගේ...ඔය කාපට් එකෙන් එන පළවෙනි ජීවී කූඹියා කන්න පටන් ගන්නව මග තුවාල උන යටි බඩ.ඊට පස්සෙ රොත්තක්ම මාව වසා ගනීවි.සමහරවිට උන් මගේ අන්තරාංග කද්දිත් මම පණ පිටින් ඉඳීවි...ඊට පස්සෙ කැබලි කරනු ලැබූ මගේ සිරුර උන් උගේ ගුලට ගෙන යාවි.ඇටසැකිල්ල මැලියම් ගොඩේ ඉතුරු වේවි...

ඒත් උං ආවෙ නෑ.මම ඔහේ හිටියා.මරණය එන තුරු.එක පාරටම මට දැනුණා සෙලවීමක්
"මේ මඟුල් එකක් තිබිල විසිකලා,හූනො දෙන්නෙක් මැරිල හිටියා!ආ..හරිනෙ ඉතිං!!!.මේ බලන්න...තව එකෙක්.අනේ...ඌ ට තාම පණ තියනවත් එක්ක!!!!Grrr."

මට ඒත් එක්කම සිහි නැති උනා.එක්කො සිහි විකල් වෙන්න ඇති.සිහිය එද්දි මම හිටියෙ පිරිසිදු කඩදාසියක් උඩ.මැලියම් නැති උනත් බඩේ හමත් ඔක්කොම ඒත් එක්ක අයින් වෙලා.හැබැයි ඇඟිලි කරු අස්සෙ මැලියම් යන්නෙ නැති නිසා අලුත් කඩදාසියෙත් මම 'ඇලිලා'.හැබැයි ඔලුවයි,කඳයි,බඩයි උස්සගන්න පුලුවන් එක ලොකු දෙයක්..

සහනයක් දැනුණා කඩදාසිය වටේට කූඹි එලවන චෝක් කෑල්ලෙන් ඇඳපු රවුම දැක්කම.හැබැයි මගේ ගැලවුම්කාරිය උගුර හරියටම ඔබල තිබ්බ බත් ඇට බාගෙ එලියට දාගන්න මට සෑහෙන ගේමක් දෙන්න උනා.එයා ඇණ ගහල වගේ ඉන්න මට කන්න කට ලඟින්ම බත් කැටයකුත් තියල.ඉතිං දැං මම ඒක උඩින් ඔලුව තියන් වට පිට බල බල ඉන්නවා.තුවාල දරුණු නිසා සමහරවිට හෙට වෙද්දි පර ලොව යන්නත් ඉඩ තියෙනවා.එන පාර හොඳ තැනක ඉපදේවා කියලා ඔයාලත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න....

p.s.-මෙතනට කෙලින්ම TV1 පේනව.එකක ක්‍රිකට් මැච් එකක්,අනිකෙ ශාස්ත්‍රීය සංගීත වැඩසටහනක්,අනිකෙ super star repeat විකාශය.මේව බලන් ඉන්නවට වඩා දැම්ම මැරිල යන එක හොඳයි කියලත් වෙලාවකට හිතෙනව....(ඒ poppyගෙයි මගෙයි සමූහ සිතිවිල්ලක්...)සුභ රාත්‍රියක් හැමෝටම.....

මම ආවා!!!!!!


ඔන්න මම කොහොම හරි ආයෙ IE වැඩ කරන විදිහක් හොයා ගත්තා.හැබැයි බොහොම කෙටි සටහනක් දාන්න වෙන්නෙ.අද උදේම මාව ඇහැරෙව්වෙ ආච්චිගෙ සේලයින් බෝතලේ මාරු කරන්න කියලා.9.07 පහුවෙනකම් නිදාගත්ත කාලයක් මතක නෑ...(අවුරුදු දවසෙ නිදාගත්ත නොවැ 9.07 වෙනකම්:) )

ඉතිං දැන් ඒ දාපු ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් බෝතලයත් ඉවරයි.දැං ඉතිං නාවලා ආයෙ සේලයින් එකක් දෙන්න ඕනි.වතුර රත් වෙනකම් මම posting.අපේ අම්මටත් blog1ක් පටන්ගන්න ඕනිලු.ම කිව්වෙ ඊට වඩා හොඳා දිනපොතක් ලියන්න ගන්න කියල.ඒත් එයාට දුක් ගැනවිලි හුවමාරු කරගන්නත්,බනින්න ඕනි අයට 'පේන්නම',පලු යන්ට බනින්නත් ඕනෙලුනෙ...what to do......

ඉතිං ඉතිං ඒ අස්සෙ මගේ blog1 සහ daz ගෙ blog1 සිදු උන posts සහ comments හුටපටයක් නිසා සමහරුන්ට දුක හිතිල.ඕං මගෙ එකේ නම් නම් ගම් ඇත්තෙත් නෑ,ආයෙ comments වල වෙන පුද්ගලයන්ගෙ නම් දැම්මොත් මම ඒවත් delete කරනවා.

තව..ම්ම්.....රැකියා විරහිතයින්ට කෙරෙන දැන්වීමයි.සම්පත් බැංකුවට Junior Executive,Trainee Staff Assistant බඳවා ගන්නා බව May 5th Daily News පුවත්පතේ දැන්වීමක් පළ වී ඇත.Degreeයක් ඇත්නම් හෝ,CBF,CIMA,CIM,AAT,SLIM part qualified නම් හොඳ අවස්ථාවක් :) & i'm gonna try for that!!!!

එහෙනම් නැවත හමුවන තුරු.....take care...
(2010/05/07-11.41a.m.)

we bought a new TV!!

awurudu 5ka 6ka,TV nathi nidahas lokekin passe api aayeth TV1k sahitha lokekata kadaa path una.ammata stress wadi lu me tike.eyatath saankawa wage kiyala ada ude kiwwa TV1k wath ganna one kiyala.TV gana wisthara hoyan enna kiyala giya thaththa aaye aawe TV1k ma ussan.Habai mama kiwwa ran depaya,pabaa,realaty shows-star shows nam balanna ba stress double wei kiyala.yuck.I hate those


ape TV eka dan dunne meeta awurudu gaanakata kalin.ape cousin aiya kenekta thiyaa gannama dunna.mama padam karan na kiyala.eth dan nam TV1ka onekamak na mata.I read newspapers,yahoo news,listen to the radio.thawa monawada...!!eth amma nam mata wadha denawa dan.saale restricted area ekak.Issaraha room1indan ge athulata yanna ba saale madin..haa haa oya yanna padam karanna kiyanawa.meka maara wadak ne!!Habai mama ada 8pattama nam baluwa.eka maru

meke MTV pen na hariyata.antenna eka hada ganna one.Mr.cute ge revision eka yanawa ne eke.ammatath one lu eyawa balaganna.

k then.back to IAS 19.take care buddies.gud nyt
(dan welawa 9.25 p.m.)

p.s. thanuge birthday eka dawase my name is khan baluwa.narakamath Na.athi dekuth na.pathola wage.

ada apita labena dawasaki !

ada maru dawasa.habai una okkoma prasiddiye kiyanna ba.ithin kiyanna puluwan tika kiyannamko.

Heta thanu ge birthday nisa api House of fashion paththe karakuna present1k ganna.Lover eka closed.ithin HOF eke karakila karakila daz gaththa lassana wall hanger1k.doll kenek ekka badu daanna pockets thiyana.mama night dress1i pocket mirror1kui gaththa.useful ewa ne.hehe.april26 thibba loku aiyage bday ekatai,april 23 thibba ex ge bday1tai witharai me paara wish1kin witharak shape une.

ithin ra wela gedara eddi chuti aiya magata aawa maawa ekka yanna.Menna gedara awith tikakin eya missing.tikakin aawe nathaa bags4k withara purola badu aran.kaama beema,house hold items,arawada mewada godai.Onna api ewa sort kara kara innakota Menna 3wheeler1k enawa ape ge hoyan!!cargills eken.hehe.loku aiya badu order karala ewala.ape gedara podi kadayak daanna tharan badu godi.noodles packet ma12k withara thibba.awulak na owa ikmanata iwara wenawa mehe :D mama innakan owata waga kiyana eka gana baya wenna one na..

aiya Mata fairness cream ewala thiyenne kalin daapu post1ta duka hithilada manda...hee hee.nail polish remover1nam ganna hitapu deyak.maru.hali soi.ithin aiyala 2tama thanks :) chocolates tika mama kan na honde.baya wenna epa...

ithin ithin Dazzled me usse maawa winasa karala post1k daala.eyage Blog link mage eke left side uda athi.kiyewwata kamak na mage gana waradawa hithanna epa.ane mata dan kammali ne appa post karanna.nidaganna witharai onekamak thiyenne.danuth marenna nidimathai.dan welawa 11.24p.m. k ehenam mama doy.gud nyt everybody.take care :)

ha ha ha!! I just got a lip kiss !! Lol :-*

after a long time....my lips were touched by someone else's lips....our lips were glued together for several seconds.....yet I felt his wet.. soft.. pink... lips,trying to bite my lips....
LOL.LOL.LOL.LOL.ha ha ha.yes!! he tried to bite my lips!! ha ha.matta.my 2nd best friend ish has taught that one year old baby 'buthsara' how to give a lip kiss!! LOL.it happened like this...

I went to her home today,it's opposite mine,few yards away.ish was sitting in her dad's 3wheeler.baby was on her lap.he's really cute & wanted to hold him in my arms.when I hold him up I tried to make him laugh by making funny noises. 'beeep beeep,Brrrr....booop booop...ko baba.me balanna...booo booo...'.then I rubbed my nose against his(that makes them happy neh).at that moment suddenly the baby hold my face,actually my hair by both his hands and kissed me fully on my lips.lol.I was so confused,actually bewildered by this & must've looked like amir in 3idiots.(when kareena kiss him)cos ish was laughing frantically.& I nearly dropped the child.she's a nutty,mad,holman,sathek!! Lol.


with a great effort I was able to break my lips away from his but the child started crying.he seemed wanna more!!actually he wanted to bite me ne...lol.then I came home,gave the child back to her.saying-do anything with your aunt baby....hehe.mom asked why i'm laughing now.I told the story.she didn't look much pleased.said they're keeping the child as a pet!!well.those tricks could be useful in another 14,15years.ha ha.i'll post a picture of that baby when I fix my PC.k then.byeeee....

p.s.now time's 2.19 p.m. lunch time.must go.i'm hungry:)

aayeth 154 sita liyami

Mama dan kelani paalama hariye.me dawas wala ape revision ne.pissu hadenna wada.amma ada mage bag1dakala,eka ussala ahanawa me poth okkoma geniyanna onemada kiyala.hehe.amma kiyanawa meeta wada aduwen badu geniyanna barida kiyala.ara Mr.Bean holiday trip ekata suitcase haduwa wage,poth bageta kapala,pens,pencil halala case1witharak daan,bath mula gedara daala giyoth nam puluwan wei.ape amma ithin kochchara kiwwath dennekta athi wenna bath bedanawa ne.lajjawe ba lunch room ekedi oka diga ariyama.table eken ekai bath eka.hehe

Me tike kiyanna tharam deyak na.ape gedara kattiya meeta awurudu2kata withara kalin mama ekthara kollek ekka yalui kiyala sahamulin waradi nigamanayakata elambil ape aiya lawwa eka gana magen ahawwa ne.anna a lamaya aaye lankawata awith.math ekka bus eke eka seat giye.eya kiyanawa api ekata law entrance karamu lu!Lol.eya dan na mama a wele kochchara baya unada kiyala.ape amma oka danagaththoth kiyana de mata hitha gaththahaki !hehe.mama ara kalin paara magen oya case eka ahuwa dawase nam bima perali perali hina una.ekath maru.when u r totally innocent they accuse you.when you've become naughty they don't have a clue!! hehe.hmm.dan nam borelle....meka sinhala post1k widihata label karanna puluwanda kiyana eka prashnayak.SBU eken maawa kick karala daai da dan na.hehe.k then.bye bye my blog diary & my dearest friends......!!

p.s. dan welawa ude 7.31 :)

unlucky me!!

today I realised my destany is to be the finance manager of BOC!!yeah.....not just a banking assistant! hehe.cos I didn't get the job.well....M got the letter.and I didn't.so mom called a relation who's working there and found out i'm not in the list!!hmmm.so i'm free to call myself the unlucky girl again!!

I'm not jealous of M.i'm not that kinda girl.i'm really happy she got it.cos she's much older than me.and the only child...her bro died two years ago...I can imagine how happy she feels right now.she couldn't even talk properly when she called me yesterday.too excited!hehe.


'Pollyana'thinking helped me a lot today.that's a book everyone must read...Eleanor H Porter's Pollyana...the girl who wanted a doll for christmas,but got a pair of crutches from the church.yet she found a way to be happy..though she didn't get the doll,she could still be happy cos she doesn't need that crutches...

Now I think that way.though I didn't get the job,I'm happy cos now I have a whole FREE month to study!!well...mind you...that's not a happy thought at all...mmm...now I could enter law collage next year....that's better!!....hehe.
k then.mage Blog eka kiyawana siyalu denata karunawen danwana wagai..mage computer eke internet explorer wada nathi nisa phone eken type karami.comments daanawa nam mehema ma daanna honde?ehenam..dan welawa paswaru 7.03i.meke welawa watenne Kohomada kiyala thaama mata watahen na.mama dan me eliyata wela kaluwara,tharu wath nopaayapu ahasa yata indan...plastic putuwakata wela...maduruwo thala thala..aanum yawa yawa post karanawa..


ehenam....must start studying again...c ya...take care buddies...