මගේ අයියා-වනආටු2 -My brother-Vanuatu2මේ ඉන්නෙ මගේ අයිය බබා වනආටු වල ඉන්නකොට අක්ක බබී ගත්ත ෆොටෝ එකක්.ඔය ඉන්නෙ කොණ්ඩෙට braids දාල.අයියගෙ කොණ්ඩෙ ඉණ ලඟට වෙනකම්ම වගේ දිගයි.ඉතිං එහෙ දූපතේ අය ඕක ගොතනකන් වටේම සුද්දො සෙට් එකක් බලන් ඉඳලා.එයාට මෙහෙ ආවමත් කොණ්ඩෙ නිසා මාර සැලකිලි.media පොරක් කියල හිතන්නෙ.ටිකක් වසන්ත දුක්ගන්නාරාළ වගේනෙ.හැබැයි ඊට වඩා ලස්සනයි අපේ අයිය නම් :D
අනික් පින්තූරෙ නම් ගිණිකන්දෙ.රෑ නිසා පැහැදිලි මදි.

2 comments:

දුකා said...

niyama konde . . ela ela . .

poppy said...

yeah.I like it.four year ago my I had the longest hair in our family.then my mom.then brothers & father.now my brother got the longest hair.mom's in the2nd place.mine's even shorter than her!!

Post a Comment